Zorgstandaard eetstoornissen online

De Zorgstandaard eetstoornissen is klaar en online.

De zorgstandaard is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en geeft vanuit het perspectief van patiënten en gebaseerd op de stand van wetenschap en praktijk een functionele beschrijving van de zorg aan patiënten met eetstoornissen en hun naasten. De Zorgstandaard eetstoornissen beschrijft de onderdelen preventie, zorg (cure & care) en ondersteuning bij zelfmanagement door professionals met verschillende expertise en opleiding gedurende het complete zorgcontinuüm met een beschrijving van de organisatie ervan.


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl