MIND Online-Offline

Vanaf november 2020 heeft Stichting JIJ voor een jaar deelgenomen aan het pilotproject online-offline van MIND. Tijdens dit project is samen met 9 andere zelfregie- en herstelinitiatieven de (on)mogelijkheden van online werken geëvalueerd. Aanleiding voor het project was de plotselinge omschakeling naar het aanbieden van online hulp ten gevolg van de Corona pandemie.

Tijdens dit project hebben wij veel mogen leren van de andere organisaties en hebben wij binnen Stichting JIJ een mooie verbeterslag kunnen maken binnen ons eigen online aanbod. Tijdens het project hebben wij zowel een kwalitatief (interviews) als kwantitatief (online vragenlijst) onderzoek uitgevoerd onder leden, cliënten en begeleiders om zo te kunnen onderzoeken hoe wij ons online aanbod kunnen verbeteren en wat de behoeftes zijn voor de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat wij het geven van online ondersteuning voor de één op één en groepsbegeleiding willen behouden, ook na de coronacrisis. Hiervoor hebben wij enkele middelen kunnen aanschaffen om nog betere content, video’s, online workshops en begeleiding te kunnen bieden. Daarbij hebben onze ervaringsdeskundige begeleiders een cursus kunnen volgen, via Janneke de Kler van E-hulp trainingen, om kundiger te worden in het geven van emotionele ondersteuning tijdens online begeleiding.

Wij zijn erg trots op het resultaat dat wij hebben kunnen behalen tijdens dit project en zien dit als een positieve verbetering voor het bieden van steun aan onze leden en cliënten.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl