Stichting JIJ 12,5 jaar

Stichting Jij bestaat 12,5 jaar

Wie had 12,5 jaar geleden bedacht dat in Rotterdam een Stichting zou bestaan, waar mensen met een eetstoornis en hun naasten terecht kunnen? Een unieke en fijne plek, waar je helemaal jezelf kunt zijn en waar je omringd wordt door mensen die zelf hersteld zijn van een eetstoornis en lotgenoten, die jou heel graag de gewenste hulp bieden of soms ‘enkel’ een luisterend oor, net naar behoeften.

Saskia Lagerwaard en Simone Storm, oprichters van Stichting JIJ, zijn nog altijd met hart en ziel betrokken bij de Stichting. En de waarden die zij destijds voor ogen hadden zijn nog steeds leidend. Samen zoeken we naar een passende hulpvorm, waarbij eigen regie behouden blijft en in eigen en vertrouwde omgeving gewerkt kan worden aan persoonlijke ontwikkeling en herstel. Elke weg naar herstel is anders, maar wij geloven dat duurzaam herstel mogelijk is.

In de afgelopen 12,5 jaar hebben wij heel veel mensen vanuit ervaringsdeskundigheid kunnen en mogen begeleiden. Zo’n 120 mensen komen jaarlijks in ons inloophuis en volgen een begeleidingstraject. Daarnaast bieden wij jaarlijks aan ruim 2200 mensen informatie en advies dit kan aan naasten, professionals of cliënten /leden zijn.

We willen ook in de komende jaren heel graag door, want we zijn nog lang niet klaar. Integendeel, we bruisen van de ideeën die de zorg voor mensen met een eetstoornis beter kunnen maken. Zo willen wij ons graag verder verdiepen in het thema positieve gezondheid en onderzoeken op welke manier dit kan bijdragen aan herstel. Ook zijn wij heel nieuwsgierig naar wat de effecten van onze huidige samenwerkingen met de reguliere GGZ-instellingen zijn. Wij bieden namelijk aan cliënten van PsyQ en van Human Concern een nazorgtraject en we zijn ervan overtuigd dat hiermee in veel gevallen terugval kan worden voorkomen.

Naast onze eigen begeleidingstrajecten, ondersteuning/advies/steun en inloophuis werken wij samen met tal van andere instanties, omdat we geloven dat met deze samenwerkingen meer bereikt kan worden om te komen tot een goed en duurzaam herstel. Dit draagt uiteindelijk niet alleen bij aan een fijn en gelukkig leven van de persoon zelf en hun omgeving, maar ook aan een kostenbesparing voor de maatschappij.

Klinisch herstel vindt voornamelijk plaats binnen de specialistische GGZ, wij richten ons met name op het persoonlijk en maatschappelijk herstel en door samenwerking met de GGZ kunnen we meer bereiken op beide vlakken.

Stichting JIJ is geheel afhankelijk van donaties van particulieren/bedrijfsleven en fondsen. Een wens voor de toekomst is dat de overheid stichtingen zoals de onze structureel financiële ondersteuning biedt. Zodat wij onze tijd en energie kunnen steken in onze activiteiten gericht op ervaringsgerichte ondersteuning en geen zorgen hebben of we voldoende financiële middelen hiervoor hebben.

Wij hopen ons werk samen met onze leden, collega’s, vrijwilligers, donateurs en partners door te mogen en kunnen zetten en verder te professionaliseren. We gaan er meer dan 100% voor om nog minimaal 12,5 jaar een hulpschakel te kunnen zijn voor mensen die te kampen hebben met een eetstoornis, hun naasten en ook een hulpbron te zijn voor professionals. En zoals we in Rotterdam zeggen, “Geen woorden, maar daden”, dus we gaan het ook gewoon waarmaken!

Dit jaar is ons jubileum jaar en meer activiteiten zullen rondom dit jubileum gevierd en opgezet en uitgevoerd worden, blijf ons vooral volgen en steunen kan en mag altijd. Zie hiervoor onze pagina over donateur worden.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl