JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Sponsors

Sponsors zijn onmisbaar, ook voor Stichting JIJ! Met behulp van sponsors kunnen wij concreet meer voor mensen met een eetstoornis betekenen. Zo is er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar een extra zelfhulpgroep van start gegaan, zodat de wachtlijst bij Stichting JIJ flink ingekort kon worden. Voor sponsors zullen we vanaf 2018 een sponsorpakket aanbieden en zullen wij meer bij onze media-activiteiten betrokken worden. Mocht u graag sponsor willen worden, neem dan a.u.b. contact met ons op via: info@stichting-jij.nl. Via onze ANBI-verklaring mogen giften onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de belastingdienst

Langs deze weg willen wij de sponsoren die Stichting JIJ in 2018 steunen graag in het zonnetje zetten. We zijn hen ontzettend dankbaar!

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsors:

 

 

 

 

Nieuws

Voorlichtingbijeenkomst naasten 23 januari 2018

Naasten

Ook in 2018 zijn er weer voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten van mensen met eetproblematiek. De eerste bijeenkomst is op 23 januari van 19.30 tot ongeveer 21.00.

 
Onze voorlichtingsavonden voor naasten worden georganiseerd in ons informatie- en adviespunt in Rotterdam-Kralingen. Tijdens die bijeenkomsten is er alle ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van eigen ervaringen. De invulling van de bijeenkomsten wordt afgestemd met de aanwezige naasten. Er zijn ervaringsdeskundigen (mensen die zelf van een eetstoornis zijn hersteld, maar ook iemand die hiermee als naaste mee heeft leren omgaan) aanwezig. Zij geven tips, adviezen en informatie. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn gratis bij te wonen.

Aanmelding van tevoren is noodzakelijk via info@stichting-jij.nl onder vermelding van 'voorlichtingsbijeenkomst'.

 

Lees verder

Onderzoek naar anorexia nervosa

detail

De INSTANT studie (AMC Amsterdam) onderzoekt de rol van de darmflora, het zogenaamde intestinale microbioom, op de eetlust en stofwisseling bij vrouwen die lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa.

Lees verder
Steun Stichting JIJ Word ook donateur, klik hier >