JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Financiële partners

Stichting JIJ is een non-profit organisatie en kan niet voortbestaan zonder hulp van financiële partners. Gelukkig ontvangen wij financiële steun van diverse subsidiegevers, fondsen en bedrijven die ons willen helpen onze droom waar te maken. 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de belastingdienst

Langs deze weg willen wij de donateurs graag in het zonnetje zetten. We zijn hen ontzettend dankbaar!

 

Onze dank gaat uit naar de volgende organisaties:

Subsidiegevers

Gemeente Rotterdam

Fondsen en donaties

Stichting Bevordering  van Volkskracht

Stichting Theia (Achmea) 

MIND Fonds Liberty

Liberty Fonds


Fonds Physico

Stichting Madurodam Steunfonds
 

BROODNODIG! is mede mogelijk gemaakt door:
VSBfonds


VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Stichting Animus Donandi


Fonds DBL                                                                                  

DELA Goede Doelen Fonds                                                                                  

 


Stigmatour is mede mogelijk gemaakt door:

Samen sterk zonder Stigma

 

Sponsoren

Tandtechniek J.A. Beijn bv

Tandtechniek J.A. Beijn bv

Highpower Automatisering

 

Nature Wall 
Met dank voor de mooie planten in het JIJ-huis!!

Motion10

Met dank voor een mooie nieuwe intranetomgeving in de cloud.