JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Financiële partners

Financiële partners (fondsen en gemeenten)

Mede dankzij de financiële bijdrage van diverse fondsen en gemeenten kan Stichting JIJ een deel van haar activiteiten uitvoeren. De fondsen die ons in 2016/2017 hebben gesteund vindt u hier. Extra dankbaarheid gaat uit naar enkele fondsen die ons al meerdere jaren hebben gesteund en ons hebben toegezegd ook de komende jaren te willen blijven steunen. Het gaat om het FONDS LIBERTY en FONDS PHYSICO en de gemeente Rotterdam. Zonder hun bijdrage, zowel op financieel als mentaal vlak, was het ons niet gelukt om dit als Stichting te kunnen bereiken. Een grote waardering gaat naar hen uit!

    Liberty Fonds   

Onze dank gaat verder uit naar de volgende fondsen en gemeenten:

 

 

 

Sponsors

Sponsors zijn onmisbaar, ook voor Stichting JIJ! Met behulp van sponsors kunnen wij concreet meer voor mensen met een eetstoornis betekenen. Zo is er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar een extra zelfhulpgroep van start gegaan, zodat de wachtlijst bij Stichting JIJ flink ingekort kon worden. Voor sponsors zullen we vanaf 2018 een sponsorpakket aanbieden en zullen wij meer bij onze media-activiteiten betrokken worden. Mocht u graag sponsor willen worden,, neem dan a.u.b. contact met ons op via: info@stichting-jij.nl. Via onze ANBI-verklaring mogen giften onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de belastingdienst

Langs deze weg willen wij de sponsoren graag in het zonnetje zetten. We zijn hen ontzettend dankbaar!

Onze dank gaat uit naar de volgende sponsors