JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Donateur worden?

Draagt u Stichting JIJ een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen, dan zij wij daar natuurlijk ongelooflijk blij mee! Uw donatie zal worden besteed aan rechtstreekse, directe en concrete hulp aan mensen met een eetstoornis. Ook kunt u ons donatie-formulier linksonder invullen en per e-mail (gescand) retourneren opsturen naar Stichting JIJ, Oudedijk 221 B, 3061 AG te Rotterdam. Indien u liever eenmalig een donatie wilt schenken kunt u een bedrag storten op ons rekeningnummer: NL33 INGB 0005 3864 18, ING Bank ten name van Stichting JIJ.

Wij vinden het heel leuk om u persoonlijk te kunnen bedanken, dus wij stellen het zeer op prijs als u uw naam en adres ook bekend wil maken via info@stichting-jij.nl.

Ook bedrijven kunnen ons helpen door een bouwsteen (of bouwstenen) aan te schaffen of  ons op andere wijze een vorm van sponsoring aan te bieden. Uiteraard staan wij open voor een persoonlijk gesprek.

We houden u op de hoogte van wat wat we met de donaties doen, we kunnen in ieder geval garanderen dat we zullen investeren in ons doel, het begeleiden, informeren en adviseren van mensen met een eetprobleem en hun naasten. Er zijn nog vele mogelijkheden, dus uw donaties zijn meer dan welkom!

Alvast hartelijk dank namens alle cliënten en medewerkers van Stichting JIJ.

Wist u dat..
Stichting JIJ een officiële erkenning heeft als ANBI-instelling? Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de giftt vastleggen in een overeenkomst. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de belastingdienst

Ons fiscale nummer (RSIN) is 822151443.