JIJ-er in the spotlights: Donna

In de nieuwe rubriek ‘JIJ-er in the spotlights’ zetten we iedere maand een vrijwilliger of een lid van Stichting JIJ in het zonnetje. Zij delen  hun persoonlijke herstelverhaal en/of ervaring met Stichting JIJ (bijv. als stagiair of cliënt). We zijn ontzettend trots op ieder van hen en dat laten we graag zien! Dit maal de beurt aan: Donna .

Als groepsbegeleider bij Stichting JIJ heb ik mijn eigen ervaringen met een eetstoornis en herstel. Doordat ik zelf na het herstellen van mijn eetstoornis nooit daadwerkelijk een terugval heb ervaren, is het extra vervelend te zien dat andere mensen hier wel doorheen gaan. Dat je hebt gevochten om de baas te worden over je eetstoornis, eindelijk je leven weer op de rit hebt, om vervolgens weer midden in de eetstoornis terecht te komen, klinkt voor mij om moedeloos van te worden. Echter, dit is wel de realiteit van velen met een eetstoornis. Als groepsbegeleider ben ik al langere tijd met dit onderwerp bezig, omdat ik terugval toch met enige regelmaat voorbij zie komen bij de mensen die ik begeleid. Dit is voor mij de reden geweest om hier, voor mijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, onderzoek naar te gaan doen. Tegelijkertijd heb ik de nazorggroep PsyQ (waarin met enige regelmaat aandacht wordt besteed aan dit onderwerp) begeleidt om me hier helemaal in te kunnen verdiepen. Ik zal hieronder kort mijn onderzoek samenvatten.

Mijn onderzoek heeft zich gericht op terugval bij eetstoornissen en hoe de begeleiding het risico hierop kan beperken. Om dit te onderzoeken zijn meerdere deelnemers/cliënten van Stichting JIJ, ervaringsdeskundigen en (externe) sociale professionals geïnterviewd. Vervolgens zijn de resultaten die zijn voortgevloeid uit deze interviews afgezet tegenover vakkennis en wetenschappelijke literatuur. Dit samen heeft op verschillende niveaus antwoorden gegeven op hoe het risico op terugval bij eetstoornissen beperkt kan worden. Het gaat hier om wat er vanuit de deelnemers zelf en hun omgeving nodig is, maar ook welke houding van de begeleiders, methodieken en andere zaken op ondersteunings- en begeleidingsniveau een positieve uitwerking kunnen hebben op het verkleinen van het risico op terugval.

Mocht je interesse hebben in uitgebreidere informatie over het onderwerp terugval en wat jij als ervaringsdeskundige kunt doen om het risico hierop te beperken, kun je mij altijd een mail sturen (donna.vandermeer@www.stichting-jij.nl) en dan stuur ik je meer informatie op.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl