Samenwerking PsyQ

Wachtlijsten in de GGz
Momenteel is er toenemende aandacht voor de lange wachttijden binnen de GGz. Zo vond afgelopen maand het congres ‘Samen sterk in de regio: grip op wachttijden’ plaats, waarbij Stichting JIJ een workshop heeft gegeven. Ook werd tijdens dit congres door InterEsse, een samenwerkingsverband waar Stichting JIJ ook deel van uitmaakt, een brandbrief gepresenteerd. Deze brief kan je hier teruglezen.

Onder andere uit deze brief blijkt dat de wachtlijsten voor de aanmelding en behandeling van patiënten met een eetstoornis nog altijd erg lang zijn. Wachten op hulp veroorzaakt vaak dat de problematiek snel en fors verergert en bovendien verliezen de patiënt en zijn/haar naasten zowel het vertrouwen in de hulpverlening als ook de motivatie voor het aangaan van behandeling.

De wachtlijstproblematiek is niet eenvoudig op te lossen. Toch zijn er mogelijkheden en kansen bij het opstarten van het hulpverleningsproces die bij veel instellingen nog onvoldoende ingezet worden. Waaronder ook: de inzet van ervaringsdeskundigen.

Het aanbod van Stichting JIJ
Stichting JIJ gelooft dat mensen die op een wachtlijst staan baat kunnen hebben bij ondersteuning door een ervaringsdeskundige. Zij begrijpen wat de patiënt doormaakt en kunnen hen helpen bij het vasthouden van motivatie en het zetten van stapjes richting herstel.

Stichting JIJ biedt dan ook verschillende mogelijkheden voor patiënten om de wachttijd te overbruggen, waaronder:

Pilot voor betere nazorg aan eetstoornispatiënten
Naast het vergroten van ons eigen aanbod is Stichting JIJ in het kader van de wachtlijstproblematiek een samenwerking aangegaan met PsyQ.. In 2018 zijn we gestart met een driejarige pilot om de nazorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en het terugvalpercentage te verminderen. Zo biedt Stichting JIJ aan patiënten van PsyQ een speciale nazorggroep en een gevarieerd aanbod aan activiteiten en trainingen in het JIJ-huis die helpen bij het vasthouden van herstel. De kans dat een patiënt die behandeld is voor een eetstoornis terugvalt is aanzienlijk. Dertig tot vijftig procent van de patiënten valt binnen een jaar terug in hun oude gewoonten. Goede nazorg na de behandeling kan de kans op een terugval verkleinen.

Door het bundelen van de krachten rondom nazorg is de doorstroom van patiënten van PsyQ naar Stichting JIJ eerder mogelijk waardoor therapeuten eerder beschikbaar zijn voor nieuwe patiënten. Tevens beogen we de kans op terugval te verkleinen, waardoor patiënten minder opnieuw beroep hoeven doen op hulp van PsyQ. Op deze manier dragen we bij aan duurzaam herstel voor mensen met een eetstoornis, wordt de zorg flexibel én dragen we indirect bij aan het verkleinen van de wachtlijsten.

Uitslag van het eerste pilotjaar
Momenteel zijn PsyQ en Stichting JIJ bezig met de evaluatie van het eerste pilotjaar. De resultaten hiervan zullen eind mei 2019 verschijnen. Houd dus goed onze website, nieuwsbrief en social media in de gaten zodat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze pagina.

  

 


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij in een veilige, kleinschalige en privacy gewaarborgde omgeving.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl