Project ‘jongens en mannen met een eetstoornis’ (2019-2021)

Een eetstoornis wordt vaak gezien als een typische vrouwenziekte. Toch komen eetstoornissen steeds vaker voor onder jongens en (jongvolwassen) mannen met én onder een leeftijd van 20 jaar. Daarom besloten we begin 2018 meer aandacht te besteden aan deze doelgroep.

Deze groeiende aandacht vertaalde zich bij Stichting JIJ in eerste instantie in een aantal onderzoeken van studenten. Zo is S. Voesten in 2018 voor ons aan de slag gegaan met de vraag ‘Waarom de mannelijke doelgroep zo weinig hulp zoekt’. Zij toonde aan dat mannen weinig tot geen hulp vragen door belemmerende factoren zoals schaamte, het bekendstaan van een eetstoornis als “vrouwenprobleem”, onwetendheid over eetproblematiek en hulpverlening die onvoldoende aansluit op het ziektebeeld. Naast dit onderzoek heeft Mandy Mahn eind 2018 een project uitgevoerd waarmee ze de doelgroep en de samenleving meer kennis liet maken met jongens en mannen met eetproblematiek. Dit resulteerde in een rapportage en trailer waarin Mike, één van deze ervaringsdeskundige mannen openhartig praat over zijn eetbuitstoornis.

Om nog meer voor deze doelgroep te betekenen besloot Stichting JIJ begin 2019 zelf ook een project op te starten, het project ‘jongens en mannen met een eetstoornis’. Het doel hiervan is tweeledig: Enerzijds het beter bereiken van de doelgroep en anderzijds het in samenspraak met hen creëren van een passend hulpaanbod. Om de hulpbehoeften van jongens en mannen met een eetstoornis in kaart te brengen hebben Lisanne Disco en Lisanne Wille voor hun studie in het voorjaar van 2019 bij Stichting JIJ een onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om achter de concrete hulpbehoeften van mannen met een eetstoornis te komen. Zij kwamen tot de volgende conclusie: Er hoeft geen speciaal hulpaanbod voor jongens en mannen gecreëerd te worden. Het blijkt voldoende gebruik te maken van een aangepast gender neutraal hulpaanbod waarin mannen meer op de voorgrond treden en  aandacht is voor individuele verschillen. Om de doelgroep meer aan te spreken zit het hem vooral in het doorvoeren van kleine aanpassingen, zoals het aanbieden van gender neutrale activiteiten en het bespreken van onderwerpen tijdens groepsbijeenkomsten die ook voor mannen van toepassing zijn. Daarnaast voelt de mannelijke doelgroep zich nog meer begrepen wanneer  mannen meer naar voren komen in het aanbod en de media-uitingen.

Inmiddels hebben we bij Stichting JIJ niet stilgezeten. Rondom dit project zijn er namelijk al een aantal stappen ondernomen sinds het najaar 2019. Zo is er een Fotoshoot van mannen geweest. De eerste chats met een mannelijke ervaringsdeskundige zijn er geweest en waren succesvol, de chat wordt nu elke 2e dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur aangeboden. Ook is er in samenwerking met Anorexia Jongens een Facebook groep voor mannen opgezet. Er zijn flyers en YouTube video’s omtrent het project gemaakt waarin het genderneutrale hulpaanbod naar voren komt en een oproep voor mannen staat, deze zijn naar vele externe organisaties (sportscholen, etc..) verstuurd en op de website geplaatst. Qua begeleiding en groepsbegeleiding werken we toe naar een aanbod, waarin er zowel voor mannen als voor vrouwen een keuze is; bij individuele begeleiding kan een man zelf kiezen of hij een vrouw of man als begeleider wil. Voor groepsbegeleiding wordt de keuze: gemengde groep, alleen mannen groep of alleen vrouwen groep, het programma blijft verder hetzelfde. Ook kan er voor begeleiding door een man met eetstoorniservaring (in combinatie met een ervaringsdeskundige vrouw) worden gekozen tijdens het maandelijkse open spreekuur (Dit moet dan wel even van tevoren worden aangegeven).

https://youtu.be/BmM7zfAM4R4

Op de website staan inmiddels 2 ervaringsverhalen van mannen. Ook zijn er artikelen verschenen in WEET en het Belgische magazine Flair waarin ervaringsdeskundige mannen uit onze werkgroep hun verhaal vertellen. Daarnaast staat hierover een podcast op MIND. Er zijn 2 berichten over het project op Proud2Bme verschenen. Het activiteitenprogramma in het JIJ huis wordt meer genderneutraal, onder andere door meer mannen als gastspreker of activiteitenbegeleider in te zetten. Er staan inmiddels al allerlei genderneutrale activiteiten gepland zoals gezamenlijk WK voetbal kijken, bezoeken aan museums en aan de kringloopwinkel.

Ook hielden we op 7 maart 2020 een ‘Open dag’ voor mannen die een eetprobleem hebben of hebben gehad. We kunnen terugkijken op een ontzettend mooie dag! Een handje vol mannen kwam langs in het JIJ-huis en zij zijn hier de gehele ochtend en middag gebleven. De (h)erkenning in de ervaringsverhalen die zijn gedeeld door de (jonge) mannen en onze vrijwilligers was groot. We hopen dat deze middag ook informatief is geweest over op welke manier Stichting JIJ jongens en mannen kan helpen in hun herstel. Tevens hopen we bij de volgende open dag meer jongens te mogen verwelkomen zodat zij ook kunnen ervaren hoe het is om met ervaringsdeskundigen en lotgenoten te kunnen praten. Wij hebben er in ieder geval een warm en fijn gevoel aan overgehouden!

Ben of ken JIJ een man met eetproblematiek en/of wil je meer informatie over het project?  Stuur ons dan een berichtje via info@stichting-jij.nl of praat met één van onze ervaringsdeskundigen tijdens onze anonieme chat.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl