Project ‘Jongens en Mannen met een Eetstoornis’

Een eetstoornis wordt vaak gezien als een typische vrouwenziekte. Toch komen eetstoornissen steeds vaker voor onder jongens en (jongvolwassen) mannen met én onder een leeftijd van 20 jaar. Daarom besloten we begin 2018 meer aandacht te besteden aan deze doelgroep.

Wat ging eraan vooraf?
Deze groeiende aandacht vertaalde zich bij Stichting JIJ in eerste instantie in een aantal onderzoeken van studenten. Zo is S. Voesten in 2018 voor ons aan de slag gegaan met de vraag ‘Waarom de mannelijke doelgroep zo weinig hulp zoekt’. Zij toonde aan dat mannen weinig tot geen hulp vragen door belemmerende factoren zoals schaamte, het bekendstaan van een eetstoornis als “vrouwenprobleem”, onwetendheid over eetproblematiek en hulpverlening die onvoldoende aansluit op het ziektebeeld.

Naast dit onderzoek heeft Mandy Mahn eind 2018 een project uitgevoerd waarmee ze de doelgroep en de samenleving meer kennis liet maken met jongens en mannen met eetproblematiek. Dit resulteerde in een rapportage en trailer waarin Mike, één van deze ervaringsdeskundige mannen openhartig praat over zijn eetbuitstoornis.

Het project ‘Jongens en Mannen met een Eetstoornis’
Om nog meer voor deze doelgroep te betekenen besloot Stichting JIJ begin 2019 zelf ook een project op te starten, het project ‘jongens en mannen met een eetstoornis’. Het doel hiervan is tweeledig: Enerzijds het beter bereiken van de doelgroep en anderzijds het in samenspraak met hen creëren van een passend hulpaanbod.

Om de hulpbehoeften van jongens en mannen met een eetstoornis in kaart te brengen hebben Lisanne Disco en Lisanne Wille voor hun studie in het voorjaar van 2019 bij Stichting JIJ een onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om achter de concrete hulpbehoeften van mannen met een eetstoornis te komen. Zij kwamen tot de volgende conclusie: Er hoeft geen speciaal hulpaanbod voor jongens en mannen gecreëerd te worden. Het blijkt voldoende gebruik te maken van een aangepast gender neutraal hulpaanbod waarin mannen meer op de voorgrond treden en  aandacht is voor individuele verschillen. Om de doelgroep meer aan te spreken zit het hem vooral in het doorvoeren van kleine aanpassingen, zoals het aanbieden van gender neutrale activiteiten en het bespreken van onderwerpen tijdens groepsbijeenkomsten die ook voor mannen van toepassing zijn. Daarnaast voelt de mannelijke doelgroep zich nog meer begrepen wanneer  mannen meer naar voren komen in het aanbod en de media-uitingen.

Huidige stand van zaken
Er is inmiddels voldoende steun om het project ‘jongens en mannen met een eetstoornis’ van start te laten gaan. Samen met samenwerkingspartner Ron Meijering van Anorexia Jongens hebben we al diverse acties ondernomen om jongens en mannen meer erkenning te geven binnen de hulpverlening. Zo is een interne projectgroep én werkgroep met ervaringsdeskundige mannen opgericht. Aan de hand van vergaderingen uit deze groepen stemmen we de komende periode ons huidige hulpaanbod af op de behoeften van jongens en mannen. Dit hulpaanbod zal vermoedelijk vanaf 2020 worden gepresenteerd en uitgevoerd.

Stichting JIJ zoekt mannelijke vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen!
Wil jij jouw eigen ervaring of kennis inzetten om jongens en mannen met een eetstoornis te helpen om meer erkenning te krijgen binnen de hulpverlening? Mail dan naar info@stichting-jij.nl om je aan te melden of om meer informatie op te vragen.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij in een veilige, kleinschalige en privacy gewaarborgde omgeving.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl