Project ‘cultuur sensitief begeleiden’ (2018)

In 2018 werkte Stichting JIJ aan het project ‘cultuursensitief begeleiden’, dat is opgezet voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond met een eetprobleem. Het doel is eenieder te bereiken, die het gevoel heeft dat het huidige hulpaanbod niet aansluit op zijn of haar (culturele) behoeftes en het hulpaanbod van Stichting JIJ hier meer op aan te laten sluiten. Verschillende vrijwilligers die meewerkten aan het project delen dezelfde culturele achtergrond als onze doelgroep. Met deze insteek hebben we een passend hulpaanbod gecreëerd zoals de LiveChat – waarbij men twee keer per week anoniem met ervaringsdeskundigen kan chatten via onze website en Facebook – het organiseren van voorlichtingen, en verschillende PR acties.

De voorlichting “Stop het stigma! – Geestelijke gezondheidsproblematiek binnen gesloten gemeenschappen: taboes en stigma’s -“ is speciaal ontwikkeld in het kader van dit project in nauwe samenwerking met Mena Katab van Confessions of a Hijabi: een vooruitstrevende vrouwelijke blogger met een Iraakse achtergrond. Zij maakt onderwerpen rondom geestelijke gezondheid en de Islam bespreekbaar. Door deze samenwerking hebben we veel directer verbinding kunnen maken met de doelgroep. De voorlichtingen bestonden uit het verstrekken van informatie omtrent geestelijke gezondheid in relatie tot niet-westerse culturen en de Islam. Hierbij werden handvatten geboden om om te kunnen gaan met culturele druk, en het doorbreken van (zelf)stigma’s. Aangegeven werd hoe er vanuit de Islam niet negatief aangekeken wordt tegen ‘mental health issues’ en waar je terecht kunt voor hulp, c.q. hoe je iemand die hiermee worstelt zou kunnen helpen. Daarnaast is informatie en ervaringsdeskundigheid geboden op het gebied van eetproblematiek en de laagdrempelige hulp die Stichting JIJ daarbij aanbiedt. Veel interesse en positieve reacties hebben we op deze voorlichtingen ontvangen.

Ten slotte is er nog een aantal PR-activiteiten ondernomen. Zo zijn er binnen het project drie ervaringsdeskundigen met een niet-westerse komaf geworven, twee op het gebied van eetproblematiek, en een op het gebied van andere geestelijke gezondheid problematiek. Verschillende flyers zijn ontwikkeld om zowel ervaringsdeskundigen- als leden van niet-westerse komaf te enthousiasmeren en een artikel is gepubliceerd in het magazine WEET: vereniging rond eetstoornissen. Het artikel gaat over eetstoornissen bij Turkse meiden en wordt gepubliceerd in de maart 2019 editie van WEET.

Maatschappelijke impact
Tijdens het uitvoeren van het project hebben we gemerkt dat het project en vooral het onderwerp een grote maatschappelijke impact maakt. De interesse voor de voorlichtingsbijeenkomsten was groot en in de pauzes en na afloop kwamen bezoekers naar ons toe om te vertellen hoe belangrijk het is dat over dit onderwerp wordt gesproken. Bezoekers vertelden dat zij al jaren, zo niet tientallen jaren rondliepen met ‘hun geheim’ en dat dit onmogelijk te bespreken was in hun eigen gemeenschap en familie vanwege thema’s als status en eer.

Binnen de uitgevoerde activiteiten hebben we mensen, zowel met een westerse-, als met een niet-westerse migratie achtergrond weten te informeren en meer bewust weten te maken van de stigma’s en taboes die rusten op het onderwerp, Zo heeft Mena Katab op 16 februari op een lokale televisiezender verteld over het bespreekbaar maken van psychische problematiek binnen niet-westerse culturen. Vooral de jongere generatie lijkt in meerdere mate hier meer voor open te staan en hier meer over te willen weten. Het project was vanwege de aard van het onderwerp en de geslotenheid van de doelgroep een uitdaging, maar zeker succesvol te noemen!

In aansluiting op het project heeft Mena Katab in 2019 haar scriptie met succes afgerond. In deze scriptie heeft ze uitvoerig onderzoek gedaan naar het hulpzoekgedrag van Nederlandse moslims uit MENA culturen.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl