Project ‘Nazorgactiviteiten voor leden van het JIJ-huis’

Het Project
Herstellen van een eetstoornis is niet altijd gemakkelijk. Naast het hanteren van een gezond gewicht en eetpatroon betekent herstellen namelijk ook dat je zelfvertrouwen en eigenwaarde is versterkt en je weet hoe je in de toekomst moet omgaan met lastige situaties. Het aanpakken hiervan vergt tijd en aandacht. Daarom is Stichting JIJ met steun van Het Oranjefonds in januari 2018 gestart met een tweejarig project rondom het verbeteren van nazorg voor mensen die herstellende zijn van een eetstoornis.

Het doel van dit project is het opstellen van een programma rondom nazorg, deze aan meerdere groepen nazorgcliënten aanbieden, evalueren en vervolgens verbeteren. De activiteiten binnen dit programma vinden plaats in het JIJ-huis en komen niet geheel overeen met de reguliere activiteiten van Stichting JIJ. Dit omdat de nazorgcliënten al meer kunnen kijken naar zichzelf en hun ontwikkeling. Ook zoeken we in deze 2 jaar naar mogelijkheden om de activiteiten in het vaste aanbod op te nemen en meer onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Hierdoor kunnen we in de komende jaren nog meer mensen helpen.

Door de eigen ervaring met een eetstoornis én met het herstel hiervan zijn de vrijwilligers van Stichting JIJ goed in staat een activiteitenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Zij organiseren momenteel de workshops en trainingen en voeren de communicatie over de activiteiten uit. Na afronding van het project, eind 2019, zal een evaluatie plaatsvinden waarvan de resultaten worden verwerkt in een verslag voor het Oranjefonds. Houd onze media-kanalen dus goed in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom dit project!


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij in een veilige, kleinschalige en privacy gewaarborgde omgeving.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl