Project ‘nazorgactiviteiten voor leden van het JIJ-huis’ (2018-2019)

Herstellen van een eetstoornis is niet altijd gemakkelijk. Naast het hanteren van een gezond gewicht en eetpatroon betekent herstellen namelijk ook dat je zelfvertrouwen en eigenwaarde is versterkt en je weet hoe je in de toekomst moet omgaan met lastige situaties. Het aanpakken hiervan vergt tijd en aandacht. Daarom heeft Stichting JIJ de afgelopen 2 jaar met steun van het Oranjefonds een tweejarig project rondom het verbeteren van nazorg voor mensen die herstellende zijn van een eetstoornis uitgevoerd.

Het doel van dit project was het opstellen van een programma rondom nazorg, deze aan meerdere groepen nazorgcliënten aanbieden, evalueren en vervolgens verbeteren. De activiteiten binnen dit programma vinden plaats in het JIJ-huis en komen niet geheel overeen met de reguliere activiteiten van Stichting JIJ. Dit omdat de nazorgcliënten al meer kunnen kijken naar zichzelf en hun ontwikkeling. Ook hebben we in deze 2 jaar naar mogelijkheden gezocht om de activiteiten in het vaste aanbod op te nemen en meer onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Door de eigen ervaring met een eetstoornis én met het herstel hiervan zijn de vrijwilligers van Stichting JIJ goed in staat een activiteitenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Zij organiseerden de workshops en trainingen en voeren de communicatie over de activiteiten uit. We kunnen inmiddels terugkijken op een geslaagd project en hebben besloten de onderdelen als vast op te nemen in ons aanbod. Zo kunnen we ook de komende jaren nog meer cliënten ondersteuning bieden in het kader van nazorg.Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl