Project cultuursensitief begeleiden

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving. Dit betekent dat ieder mens niet alleen verschilt in karakter, maar ook in cultuur, normen en waarden. Zo ook onze doelgroep. Het voorzien van hulp aan eenieder die tegen eetproblemen aanloopt, betekent dan ook dat er een behoefte is aan hulpaanbod met een inclusieve benadering. Volgens onderzoek naar de behoeften van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het namelijk zo dat er twijfels bestaan over de effectiviteit van bestaande hulpverlening. De kwaliteit zou op een aantal punten te kort schieten, zoals de behandel- en denkwijze, die een cultuur sensitieve benadering mist.

Daarom is het project ‘cultuursensitief begeleiden’ opgezet voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het doel is eenieder te bereiken, die het gevoel heeft dat het huidige hulpaanbod niet aansluit op zijn of haar (culturele) behoeften. Hiermee hopen wij te bereiken dat iedereen zich welkom voelt om contact te zoeken met Stichting JIJ. Vrijwilligers die meewerken aan het project (o.a. Randa Eilabeidi en Mena Katab, hieronder afgebeeld) delen dezelfde culturele achtergrond als onze doelgroep. Met deze insteek hopen wij dat we genoeg kennis en ervaring hebben om passende hulp te kunnen bieden.

Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van voorlichtingen en andere interventies om ons bereik te vergroten. Binnenkort starten we met het geven van voorlichtingen. Data en inhoud worden aangekondigd op onze website en social media. Houd deze dus goed in de gaten voor alle actuele ontwikkelingen rondom dit project! Een interview met vrijwilligster Mena kun je hier teruglezen.

     


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl