JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Missie en doelstelling

Missie
Stichting JIJ wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en naasten in Zuid-Holland en daarmee bijdragen aan een minder zware belasting van het sociaal stelsel. Deze missie wil zij samen met andere partners binnen het ketenaanbod bereiken.

Doelstelling
De doelstelling die Stichting JIJ nastreeft om bovengenoemde kwaliteit van leven te verhogen, luidt als volgt: 

“Stichting JIJ wil op een laagdrempelige manier het dagelijks functioneren van mensen met eetproblematiek en naasten verbeteren."

Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen. De activiteiten van Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel van een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod.