JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Stichting JIJ algemeen

Stichting JIJ is opgericht op 5 maart 2010 door Saskia Lagerwaard en Simone Storm. Beiden zijn ervaringsdeskundigen en wilden graag hun ervaring positief inzetten om andere mensen met dezelfde problematiek te helpen in hun herstelproces. In eerste instantie alleen door het aanbieden van een zelfhulpgroep, maar al gauw bleek dat binnen Zuid-Holland ook veel vraag was naar informatie, advies, nazorg, etc. Op die manier is in de afgelopen jaren het aanbod van Stichting JIJ tot stand gekomen.

Het aanbod is divers en bestaat o.a. uit het organiseren en begeleiden van zelfhulpgroepen, individuele begeleiding, het inloophuis met haar activiteiten, workshops en trainingen, het geven van informatie en advies tijdens spreekuren en het geven van gratis voorlichting en nazorg op scholen (dit laatste in samenwerking met buro Puur).

Algemene gegevens Stichting JIJ

Nummer Kamer van Koophandel: 24489315

Aangesloten bij het LPGGZ en WEET

Bankrekening: NL 33 INGB 0005 3864 18

Stichting JIJ beschikt over de ANBI-status