JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Samenwerkingspartners

Ons aanbod biedt een aanvulling en versterking op professionele hulp, voornamelijk in het voor- en natraject van de ketenzorg. Wij werken in dat kader samen met diverse organisaties. Uitgangspunt daarbij is dat wij altijd onafhankelijk en transparant kunnen werken en de privacy van de cliënt in acht nemen (dus geen informatie over hen zonder toestemming aan andere organisaties bekend maken). Met een aantal organisaties hebben wij een goed, nauw contact en samenwerkingsverband.

Dalisay Recovery Informeert, Inspireert en verbindt 

Stichting Dalisay Recovery is opgericht na het overlijden van de 15e jarige Dalisay de Boer. Zij leed 2,5 jaar aan een eetstoornis en werd bovendien depressief en suïcidaal door de negatieve gedachten in haar hoofd. Uiteindelijk besloot zij zelf een eind te maken aan haar veel te korte leventje. Maar tijdens haar strijd tegen de anorexia  en depressie heeft zij keihard gevochten en stond zij altijd voor anderen klaar. Ze had een droom: zorgen dat zo min mogelijk andere meiden en jongens een eetstoornis zouden krijgen door middel van voorlichting en ze wilde hulp en steun bieden aan jongens en meisjes met een eetstoornis. Stichting Dalisay Recovery wil deze droom waar maken.
 
Stichting Dalisay Recovery geeft voorlichting in samenwerking met Buro Puur. Ook zijn zij druk bezig met het opzetten van een expertise team in de regio Noord Holland. Samen met diverse organisaties en hulpverleners uit de regio willen zij zorgen voor verbinding in de zorg. Met de tijd gaat Dalisay Recovery ook (creatieve en ontspannende) bijeenkomsten organiseren voor jongens en meisjes met een eetstoornis, maar ook voor hun naasten. Dalisay Recovery wordt ondersteund door vrijwillige ervaringsdeskundigen en hulpverleners welke de stichting een warm hart toedragen.
 
Zo hoopt Stichting Dalisay Recovery eetstoornissen en aanverwante problematiek bespreekbaar te maken.
Een eetstoornis is niet gemakkelijk en heb je nooit alleen, maar er is Hoop!
Stay Strong!

Stichting Human Concern, centrum voor eetstoornissen

Sinds mei 2014 neemt Stichting JIJ voor cliënten van Human Concern (HC) de voorbereiding op de therapie bij HC voor haar rekening, door HC-cliënten, afkomstig uit de regio Rotterdam, een periode te begeleiden in de HC-startgroep. In dit doorlopende programma delen HC-cliënten hun ervaringen met groepsgenoten en krijgen ze psycho-educatie over de functie, oorzaken en voor- en nadelen van een eetstoornis. Zodra een cliënt eraan toe is om de volgende stap te zetten, gaat hij of zij in behandeling bij een therapeut van HC.

Het ontwikkelen van een nazorggroep voor HC-cliënten is in voorbereiding. Therapeuten van HC worden ingeschakeld in het voor- en na traject wanneer hiertoe aanleiding is. 

Uniek is dat Human Concern sinds de oprichting in 2003 werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn professionals binnen de GGZ én ervaringsdeskundig (genezen van een eetstoornis). Het beste uit twee werelden. Naast het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid behandelt Human Concern eetstoornissen vanuit een eigen visie. Deze visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf en is gericht op duurzaam herstel. 

Buro PUUR
Stichting JIJ werkt nauw samen met Buro PUUR. Buro PUUR zet zich in voor de preventie van eetstoornissen en verzorgt voorlichtingen en trainingen, onder andere op scholen. De confrontatie met een voorlichtingsles eetstoornissen is voor de nodige jongeren de eerste bewustwording van het hebben van een eetstoornis. Bovendien wordt de noodzaak voor het vinden van hulp belangrijk. Deze jongeren kiezen in hun eerste stap naar herstel regelmatig voor een zelfhulpgroep. Schoolprofessionals, zoals mentoren, zorgcoördinatoren, worden tijdens deskundigheidsbevordering eetstoornissen door Buro PUUR geïnformeerd over de zelfhulpgroepen van Stichting JIJ.

Samen met Buro Puur hoopt Stichting JIJ in 2015 het projectplan 'BROODNODIG!' te kunnen gaan uitvoeren voor jongeren, ouders en professionals in de regio Rotterdam. De financiering voor dit bijzondere project is momenteel bij de Gemeente en bij fondsen in aanvraag.

PsyQ
Vanaf 1 augustus 2015 zal PsyQ Rotterdam alle cliënten voor nazorg doorverwijzen naar Stichting JIJ! Ook zal ons JIJ-huis aan alle cliënten van PsyQ standaard onder de aandacht gebracht worden, omdat de activiteiten die in het JIJ-huis plaats vinden een bijdrage kunnen leveren aan herstel en een goede aanvulling kunnen vormen tijdens of na afloop van de behandeling bij PsyQ. Voor de volledigheid willen we hierbij aangeven dat de anonimiteit en privacy van de cliënten van Stichting JIJ altijd gewaarborgd zal zijn en dat op geen enkele wijze Stichting JIJ gegevens van cliënten van Stichting JIJ zal doorgeven aan organisaties, zoals PsyQ. Stichting JIJ is en wil ook in de toekomst volledig onafhankelijk blijven en onze cliënten neutraal en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning kunnen blijven geven.

WEET
Stichting JIJ werkt samen met WEET, de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis (voorheen SABN), voornamelijk op het gebied van informatie-uitwisseling en advisering.

Stichting Know Better Do Better
Stichting JIJ heeft een samenwerking met Stichting Know Better Be Better, een stichting die zich bezig houdt met de bestrijding van overgewicht en obesitas. Momenteel vooral door uitwisseling van informatie en wederzijdse advisering.

Zorgbelang Zuid Holland
Stichting JIJ werkt samen met Zorgbelang Zuid-Holland op het gebied van deskundigheidsbevordering en supervisie van ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ en het verzorgen van gastlessen bij de afdeling Basisberaad.

2BMoved
Dans en muziek nodigen nieuwe en oude gevoelens, impulsen en bewegingen uit. Contact met andere dansers brengt ons soms terug, in de tijd en soms vooruit. Door onze patronen te dansen, leren we ze behalve cognitief en emotioneel, ook fysiek  te herkennen. Geef je kwaliteiten en alles waar jij blij van wordt, en alles wat je onderweg tegenkomt, bewegingsruimte. Hester Slagman is binnen JIJ als ervaringsdeskundige actief geweest.

Buurtwerk, Youngsters
In pilotvorm verzorgt Stichting JIJ spreekuren voor jongeren op locatie Youngsters, een jongerencentrum in Rotterdam-Alexander. 

Sensoor
Stichting JIJ werkt samen met Sensoor. De vrijwilligers van Sensoor worden door beroepskrachten opgeleid tot deskundige gesprekspartners. De beroepskrachten hebben allen een sociaal- agogische of een sociaal- wetenschappelijke opleiding gevolgd. 

Youz
Youz is het jongerenmerk van Antes, specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren tot en met 23 jaar (en hun omgeving) kunnen bij Youz terecht voor advies en behandeling wanneer er vragen zijn over of problemen zijn met middelen, gok- of gamegedrag. Kijk ook op hun andere websites:
www.maakjekeus.nl (voor jongeren) en www.puberenco.nl (voor ouders).

Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland
De ZOG MH komt op voor de belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak-en thuislozen binnen de regio Midden Holland. Daarnaast zet de ZOG MH zich in om de positie van deze doelgroep te versterken. Binnen de ZOG MH werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Verslaafd aan jou
Steun- en Informatiepunt voor naasten van verslaafden. Naasten van verslaafden staan bij 'Verslaafd aan jou' centraal. Of het nu gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. Het hulpaanbod bestaat o.a. uit telefonisch en online advies, workshops, trainingen en open dagen. Maar ook uit persoonlijke begeleiding in de vorm van een online programma in combinatie met individuele gesprekken.

Samenwerking met scholen
Stichting JIJ is door Calibris als erkend leerbedrijf geregisteerd voor de opleiding MVW-BGE-niveau 4. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van Calibris.

Eetstoornisvrij.nl
Op de website eetstoornisvrij.nl worden geordend linkjes aangeboden naar informatie betreffende eetstoornissen en zaken die daar nauw mee verbonden zijn. In de linkerbalk op de site vind je onder meer de volgende categorieën:

- Instellingen, praktijken en klinieken
- Online dienstverlening
- Coaching
- Ervaringsdeskundigheid
- Behandelmethoden
- Voeding en diëtetiek
- Gecontracteerde zorg.

Ervaringen

Stichting JIJ is daarnaast ook als samenwerkingspartner door diverse organisaties beoordeeld. Hieronder vind je een aantal beoordelingen van organisaties over Stichting JIJ.

Babette Edelman - Stichting Human Concern:
"Ik ervaar de samenwerking met Stichting JIJ als warm en doeltreffend. De communicatie verloopt altijd prettig, snel en efficiënt. De focus ligt op 'SAMENwerken'; ze denken altijd met ons mee, ze luisteren naar onze wensen en handelen oplossingsgericht".

Nicole Roelen - Buurtwerk Rotterdam, Youngsters:
"Al een aantal jaar hebben wij vanuit Doc.shop contact met Stichting JIJ. Deze samenwerking is begonnen, omdat wij op zoek waren naar een organisatie die voorlichting kon geven. Tijdens de voorlichting waren zo'n 10 meiden van circa 15 jaar aanwezig. De ervaringsdeskundige vanuit Stichting JIJ wist de meiden te raken, waardoor het onderwerp zeker indruk op ze heeft gemaakt en ze ook met vragen kwamen. Nu twee jaar later hebben we nog steeds een samenwerking met de stichting. Zo organiseren we spreekuren op locatie en maken we gebruik van hun kennis en kunde op het gebied van eetstoornissen. Ook weten wij waar we jongeren met een eetprobleem naar moeten doorverwijzen. Stichting JIJ staat open voor samenwerking op verschillende niveaus. Wij vanuit Youngsters willen deze samenwerking graag zo behouden en zijn erg blij met welke vorm van expertise dan ook.

Kathelijn Janse - GZ psycholoog PsyQ:
"In het JIJ-huis kreeg ik een warm gevoel; ontvangen vol hartelijkheid in een sfeervol huis. Een huis, waarin je jezelf mag zijn en waar je je plekje kan vinden zonder alleen te hoeven zijn. Ik denk dat deze toegankelijke en gemoedelijke omgeving kan bijdragen aan het vinden van een veilige plek voor mensen met een eetstoornis. Een plek, waarin hij of zij een begin kan maken met delen over zijn of haar eetstoornis en vanuit daar de stap durft te zetten om professionele hulp in te schakelen en daarnaast een plek om na de behandeling te zorgen om niet terug te vallen". 

Marije Kat - YouAreGood Kindercoach
"De mensen van Stichting JIJ zijn prettig in de omgang en makkelijk benaderbaar. Dat Stichting JIJ nu ook de deuren opent voor jongeren vind ik fantastisch. Hoe eerder er een luisterend oor is voor jongeren met eetproblemen, hoe beter. Een luisterend oor, herkenning en erkenning zijn belangrijke stappen op weg naar vertrouwen krijgen in de toekomst".