Samenwerkingspartners

Stichting JIJ biedt aanvulling en versterking op professionele hulp. Daarom werken wij samen met diverse organisaties. Uitgangspunt is daarbij dat wij altijd onafhankelijk en transparant kunnen werken en de privacy van de cliënt in acht nemen (dus geen informatie over hen zonder toestemming aan andere organisaties bekend maken).

Anorexiajongens.nl
De Stichting Anorexiajongens.nl wil eetstoornissen bij jongens bespreekbaar te maken. De Stichting biedt een  klankbord voor jongens die anorexia of een andere eetstoornis hebben. En voor ouders en hulpverleners die hen willen helpen. Meer informatie: www.anorexiajongens.nl.

Stichting JIJ en Stichting Anorexiajongens.nl willen nader onderzoeken hoe de doelgroep nog beter kan worden bereikt en geholpen om vervolgens concrete stappen hierin te ondernemen. Zij hebben hiervoor een projectplan geschreven en hopen met hulp van financiering van fondsen per 2019 hiermee van start te gaan.


Buro PUUR
Stichting JIJ werkt nauw samen met Buro PUUR. Dit buro zet zich in voor de preventie van eetstoornissen en verzorgt voorlichtingen en trainingen, onder andere op scholen. Stichting JIJ verzorgt daarbij binnen enkele gemeenten de nazorggesprekken. De confrontatie met een voorlichtingsles eetstoornissen is voor de nodige jongeren de eerste bewustwording van het hebben van een eetstoornis. Bovendien wordt de noodzaak voor het vinden van hulp belangrijk. Deze jongeren kiezen in hun eerste stap naar herstel regelmatig voor een zelfhulpgroep. Schoolprofessionals, zoals mentoren, zorgcoördinatoren, worden tijdens deskundigheidsbevordering eetstoornissen door Buro PUUR geïnformeerd over het aanbod van Stichting JIJ.

Dalisay Recovery Informeert, Inspireert en verbindt
Stichting Dalisay Recovery is opgericht na het overlijden van de 15e jarige Dalisay de Boer. Zij leed 2,5 jaar aan een eetstoornis en werd bovendien depressief en suïcidaal door de negatieve gedachten in haar hoofd. Uiteindelijk besloot zij zelf een eind te maken aan haar veel te korte leventje. Maar tijdens haar strijd tegen de anorexia en depressie heeft zij keihard gevochten en stond zij altijd voor anderen klaar. Ze had een droom: zorgen dat zo min mogelijk andere meiden en jongens een eetstoornis zouden krijgen door middel van voorlichting en ze wilde hulp en steun bieden aan jongens en meisjes met een eetstoornis. Stichting Dalisay Recovery wil deze droom waar maken.

Stichting Dalisay Recovery geeft voorlichting in samenwerking met Buro Puur. Ook zijn zij druk bezig met het opzetten van een expertise team in de regio Noord Holland. Samen met diverse organisaties en hulpverleners uit de regio willen zij zorgen voor verbinding in de zorg. Met de tijd gaat Dalisay Recovery ook (creatieve en ontspannende) bijeenkomsten organiseren voor jongens en meisjes met een eetstoornis, maar ook voor hun naasten. Dalisay Recovery wordt ondersteund door vrijwillige ervaringsdeskundigen en hulpverleners welke de stichting een warm hart toedragen.

Zo hoopt Stichting Dalisay Recovery eetstoornissen en aanverwante problematiek bespreekbaar te maken.
Een eetstoornis is niet gemakkelijk en heb je nooit alleen, maar er is Hoop! Stay Strong!


Eetstoornisvrij.nl
Op de website eetstoornisvrij.nl worden geordend linkjes aangeboden naar informatie betreffende eetstoornissen en zaken die daar nauw mee verbonden zijn. In de linkerbalk op de site vind je onder meer de volgende categorieën:

  • Instellingen, praktijken en klinieken
  • Online dienstverlening
  • Coaching
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Behandelmethoden
  • Voeding en diëtetiek
  • Gecontracteerde zorg.

InterEsse, samen sta je sterker!
Stichting JIJ maakt onderdeel uit van de overleggroep InterEsse. Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties komen bij elkaar om synergie te realiseren.

Scholen
Stichting JIJ is door Calibris als erkend leerbedrijf geregisteerd voor de opleiding MVW-BGE-niveau 4. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van Calibris.

Stichting Human Concern, centrum voor eetstoornissen
Sinds mei 2014 werkt Stichting JIJ samen met Human Concern (HC). Ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ worden waar gewenst ingezet in de HC-startgroepen. In dit doorlopende programma delen HC-cliënten hun ervaringen met groepsgenoten en krijgen ze psycho-educatie over de functie, oorzaken en voor- en nadelen van een eetstoornis. Zodra een cliënt eraan toe is om de volgende stap te zetten, gaat hij of zij in behandeling bij een therapeut van HC. Uniek is dat Human Concern sinds de oprichting in 2003 werkt met Ervaringsprofessionals®. Dit zijn professionals binnen de GGZ én ervaringsdeskundig (genezen van een eetstoornis). Het beste uit twee werelden. Naast het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid behandelt Human Concern eetstoornissen vanuit een eigen visie. Deze visie is ontstaan vanuit de eetstoornis zelf en is gericht op duurzaam herstel.

Youz
Youz is het jongerenmerk van Antes, specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Jongeren tot en met 23 jaar (en hun omgeving) kunnen bij Youz terecht voor advies en behandeling wanneer er vragen zijn over of problemen zijn met middelen, gok- of gamegedrag. Kijk ook op hun andere websites: www.maakjekeus.nl (voor jongeren) en www.puberenco.nl (voor ouders).

WEET
Stichting JIJ werkt samen met WEET, de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis (voorheen SABN), voornamelijk op het gebied van informatie-uitwisseling en advisering.


Zorgbelang Zuid Holland
Stichting JIJ werkt samen met Zorgbelang Zuid-Holland op het gebied van deskundigheidsbevordering en supervisie van ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ en het verzorgen van gastlessen bij de afdeling Basisberaad.Centrum Spectra
Centrum Spectra is een centrum voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben. Ook is zij er voor de gezondheidszorgprofessionals die in aanraking komen met deze vrouwen. Centrum Spectra is opgericht vanuit de noodzaak aan betere voorlichting, informatie en de ontwikkeling van betere zorg voor vrouwen met autisme die daarnaast een eetstoornis / eetprobleem hebben. Het is het eerste centrum wereldwijd dat zich specifiek richt op deze vrouwen en de professionals die werken met deze vrouwen. Voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben biedt Cenrum Spectra Informatie over autisme en de wederzijdse beïnvloeding van autisme en een eetstoornis / eetprobleem en individuele sessies met ervaringsdeskundigen die zelf autisme hebben en bekend zijn met een eetstoornis / eetprobleem. Voor de gezondheidszorgprofessionals die werken met vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben biedt Centrum Spectra informatie, consultatie en advies en traningen en deskundigheidsbevordering aan.Overige samenwerkingspartners
Naast bovengenoemde organisaties werkt Stichting JIJ onder andere ook samen met organisaties, zoals:


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij in een veilige, kleinschalige en privacy gewaarborgde omgeving.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl