JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Procedure bij klachten

Stichting JIJ biedt graag kwalitatief goede dienstverlening. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van je. We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om je onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt jouw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Interne en externe regeling
Als je een klacht hebt, dan is in eerste instantie de interne klachtenregeling van toepassing. Dat betekent dat een klacht eerst ‘in eigen huis’ wordt behandeld. Ben je met de afhandeling van de klacht tevreden, dan is daarmee de zaak afgedaan.

Is dat niet het geval, dan kun je vervolgens gebruik maken van de externe klachtenregeling en wordt je klacht aan een externe en onafhankelijke instantie voorgelegd. Deze externe klachtenregeling zal door Stichting JIJ in de nabije toekomst nader worden vormgegeven.

Als je een klacht hebt dan handel je als volgt:
1. Probeer met argumenten jouw klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Wellicht komen jullie er samen op een goede manier uit.

2. Als dit niet lukt, dan kun je jouw klacht per e-mail richten aan de directie via info@stichting-jij.nl.

3. Als dit niet tot een voor jou aanvaardbare oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure en een schriftelijke klacht indienen bij de klachten-commissie. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval je naam en adres, datum van indiening en een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht bevatten en ook binnen een bepaalde termijn worden ingediend (zie klachtenreglement).

4. Voor de voorwaarden en verdere gang van zaken bij het indienen van een klacht wordt verwezen naar het klachtenreglement van Stichting JIJ. Een afschrift hiervan kan per e-mail worden aangevraagd via info@stichting-jij.nl.

Bestuur Stichting JIJ

 

 

Nieuws

Jij ervaren door Denkraam

bank od rechtop

Denkraam, een online magazine voor en door betrokkenen bij de GGZ in de regio Rijnmond, is een dagje op bezoek geweest in het JIJ-huis. Hier over is het volgende online artikel geschreven.

 

http://www.denkraam.info/blog/de-kracht-van-zelfhulp-op-bezoek-bij-stichting-jij/

Lees verder

Nieuwsbrief JIJ huis maart 2018

Schermafbeelding 2014-10-01 om 10.35.40

Lees alles over de komende activiteiten in het JIJ-huis in de nieuwsbrief van maart 2018.

Lees verder

Vrijwilligster Randa Elabeidi in nieuw tv-programma

randa-1

Vanaf 9 april 2018 is Randa Elabeidi elke maandag met haar gezin te zien in het programma De Opvoeders om 22:10 uur op NPO 1. Randa en haar man geven een kijkje in hun gezin met drie dochters. Het programma geeft inzicht in verschillende opvoedmethodes en laat situaties uit het dagelijks leven zien.

 

Lees verder
Steun Stichting JIJ Word ook donateur, klik hier >