JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Procedure bij klachten

Stichting JIJ biedt graag kwalitatief goede dienstverlening. Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van je. We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om je onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt jouw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Interne en externe regeling
Als je een klacht hebt, dan is in eerste instantie de interne klachtenregeling van toepassing. Dat betekent dat een klacht eerst ‘in eigen huis’ wordt behandeld. Ben je met de afhandeling van de klacht tevreden, dan is daarmee de zaak afgedaan.

Is dat niet het geval, dan kun je vervolgens gebruik maken van de externe klachtenregeling en wordt je klacht aan een externe en onafhankelijke instantie voorgelegd. Deze externe klachtenregeling zal door Stichting JIJ in de nabije toekomst nader worden vormgegeven.

Als je een klacht hebt dan handel je als volgt:
1. Probeer met argumenten jouw klacht te bespreken met diegene die bij de klacht betrokken is. Wellicht komen jullie er samen op een goede manier uit.

2. Als dit niet lukt, dan kun je jouw klacht per e-mail richten aan de directie via info@stichting-jij.nl.

3. Als dit niet tot een voor jou aanvaardbare oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure en een schriftelijke klacht indienen bij de klachten-commissie. Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval je naam en adres, datum van indiening en een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht bevatten en ook binnen een bepaalde termijn worden ingediend (zie klachtenreglement).

4. Voor de voorwaarden en verdere gang van zaken bij het indienen van een klacht wordt verwezen naar het klachtenreglement van Stichting JIJ. Een afschrift hiervan kan per e-mail worden aangevraagd via info@stichting-jij.nl.

Bestuur Stichting JIJ

 

 

Nieuws

Procedure bij klachten

OD JIJ

Gratis voorlichtingsbijeenkomsten in groepsverband

Op 23 en 30 november 2017 organiseren wij vanaf 19.30 uur gratis voorlichtingsbijeenkomsten voor eerstelijnshulpverleners.

Lees verder

Procedure bij klachten

OD JIJ

De INSTANT studie (AMC Amsterdam) onderzoekt de rol van de darmflora, het zogenaamde intestinale microbioom, op de eetlust en stofwisseling bij vrouwen die lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa.

Lees verder

MIND Familiedag 'Naasten in kracht' 30 september

MIND logo

Op zaterdag 30 september organiseert MIND in Amersfoort een bijzonder evenement: de MIND familiedag ‘Naasten in kracht’. Dat doet zij samen met andere organisaties verbonden aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het wordt de eerste MIND-dag voor familie en naasten. Met een veelzijdig programma biedt MIND volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van informatie en ervaringen. Iedereen die zich als naaste of familielid betrokken voelt is welkom.

Lees verder
Steun Stichting JIJ Word ook donateur, klik hier >