Ons beleid

Missie
Stichting JIJ ondersteunt vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met een eetprobleem bij het oppakken van de problemen die zij ondervinden bij het dagelijks functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten. Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg (nog) onvoldoende worden geholpen. De activiteiten zijn daarmee een essentieel onderdeel van een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod. Deze missie willen wij samen met andere partners bereiken.

Kernwaarden
Bij Stichting JIJ heeft circa 70% van de vrijwilligers ervaring met een eetstoornis en het herstel ervan. Van de 100 vrijwilligers zijn 65 als ervaringsdeskundige opgeleid. Zij bieden op verschillende manieren ondersteuning. Dit alles doen wij in een veilige en privacy gewaarborgde omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en de controle over zijn/haar proces houdt. Wij geloven daarbij in eigen kracht en regie. Dit hebben wij tot uiting gebracht in onze kernwaarden. Ook lees je hier meer over onze werkwijze en inzet van ervaringsdeskundigheid.

  1. Veiligheid, eerlijkheid, openheid en wederzijds respect
  2. Laagdrempelig
  3. Kwaliteit
  4. Kennis en begrip
  5. Zelfmanagement

Privacy
De privacy van onze cliënten en onze onafhankelijkheid staat altijd voorop. Alleen met instemming kan doorverwijzing plaatsvinden en daarbij wordt een neutraal, onafhankelijk advies gegeven.  Lees voor meer informatie over gegevensgebruik onze privacyverklaring


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl