Ons beleid

Wij bieden met een team van circa 65 vrijwilligers mensen met een eetprobleem of eetstoornis laagdrempelige hulp en ondersteuning. Wij doen dit op basis van ervaringsdeskundigheid in een veilige en privacy gewaarborgde omgeving. Wij geloven daarbij in eigen kracht en eigen regie. Wij hebben dit tot uiting gebracht in een aantal waarden die wij binnen Stichting JIJ heel belangrijk vinden. Het zijn de peilers van waaruit wij werken.

Stichting JIJ biedt op jaarbasis aan zo’n 2.750 cliënten (vanaf twaalf jaar oud) informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Aan ruim honderd cliënten bieden we laagdrempelige begeleiding en ondersteuning op maat. Voor een deel van ons aanbod (bijv. het JIJ-huis) richten wij ons op alle Nederlanders en voor een deel van ons aanbod op mensen uit de provincie Zuid-Holland.

Missie
Stichting JIJ wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten.  We willen bijdragen aan een minder zware belasting van het sociaal stelsel. Deze missie willen wij graag samen met andere organisaties volbrengen.

Doelstelling
Wij willen op een laagdrempelige manier het dagelijks functioneren van mensen met eetproblematiek en naasten verbeteren en hun kwaliteit van leven verhogen. Het gaat hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen.

Stichting JIJ werkt samen met diverse organisaties uit de reguliere gezondheidszorg. Echter staat daarbij de privacy van onze cliënten en onze onafhankelijkheid altijd voorop; alleen met instemming van onze cliënten kan eventuele doorverwijzing plaatsvinden en daarbij wordt een neutraal, onafhankelijk advies gegeven.


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl