JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

De contactgroep LES (Langdurige EetStoornis)

Van tobben in je eentje naar samen leven! Voor en door mensen met een langdurige eetstoornis.

Heb je al vele jaren een eetstoornis? Heb je al eerder professionele behandeling gehad, maar gaat het op dit moment toch niet goed met je? Beheerst je eetstoornis nog steeds een groot deel van jouw leven? De Contactgroep LES is voor jou als jij om welke reden dan ook je eetstoornis (nog) niet kunt loslaten. 

In deze groep kun je in groepsverband én individueel werken aan verbetering van kwaliteit van je dagelijks leven en alleen als je daar klaar voor bent: werken aan stappen richting herstel. Dit zonder druk van buitenaf en zonder verwachtingen vanuit ons. De nadruk van de groep ligt vooral op het stabiliseren van je situatie en verbeteren van je levenskwaliteit.

Wat wij bieden
Samen met twee ervaringsdeskundigen en ongeveer zes andere deelnemers komen we wekelijks bijeen. Samen werken wij aan het vergroten van je eigenwaarde, zoeken we naar manieren om sociaal isolement te voorkomen of op te heffen en helpen we je bij het structuur aanbrengen in je dagelijks leven. We willen je graag ondersteunen bij het beter zorgen voor jezelf, maar verwachten verder niets. Het leven met een eetstoornis is alles behalve gemakkelijk, en daarom willen we er voor je zijn! We leggen de nadruk in de Contactgroep LES dan ook niet op je eetstoornis en het daaruit voortkomende gedrag, maar  zoeken juist naar jouw passies, talenten en mogelijkheden en kijken samen met jou hoe je deze kunt ontwikkelen en meer kunt waarderen. We werken verder aan het leren accepteren van jezelf. Want je mag er zijn, met en zonder eetstoornis! 

LEES HET ERVARINGSVERHAAL VAN UTE SCHLICHER.

Praktische informatie: bekijk hiervoor onze startdata, tarieven en voorwaardenpagina. 

Voorwaarden
Een eetstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben, dit speelt zeker bij mensen met een langdurige eetstoornis. Wees je er voor je aanmelding van bewust dat bij Stichting JIJ sprake is van begeleiding, niet van therapie. Wij ondersteunen je vanuit onze ervaringsdeskundigheid en deelnemen aan de Contactgroep LES is, net zoals bij de andere groepen het geval is, altijd op basis van eigen verantwoordelijkheid. Omdat het hebben van een langdurige eetstoornis regelmatig complicaties met zich mee brengt zien wij deelname aan de Contactgroep LES daarom als aanvulling op een vorm van professionele hulp (bijv. huisarts, internist, psycholoog of psychiater).


Wat wordt er van je verwacht?  
We vragen jou te proberen om regelmatig aanwezig te zijn gedurende een langere periode (in verband met de continuïteit en veiligheid van de groep). Geef alsjeblieft eerlijk aan in hoeverre je hiertoe in staat verwacht te zijn.

Aanmelden
Wil je meer weten over de groep, je aanmelden of heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via info@stichting-jij.nl. Graag onder vermelding van 'Contactgroep LES'. Wij bellen of mailen je dan zo snel mogelijk terug.