JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Startdata, tarieven en voorwaarden

Startdata en praktische informatie

Op dit moment is er nog plek in de instroomgroep en de contactgroep LES.
Vanaf september 2018 zijn er nog beperkt plekken vrij in de startgroepen. De vervolggroep is vol. Mocht er geen plek zijn in de groepen of de individuele begeleidingsplekken, neem dan (vrijblijvend) contact op via info@stichting-jij.nl om te vragen naar andere mogelijkheden.

 

Groep

Dag en tijd

Frequentie

Volgende start datum

Startgroepen * BED/boulimia/anorexia

19:30 – 21:30**

Wekelijks              

Medio sept. 2018

       

Vervolggroep

19:30 – 21:30**

Wekelijks

vol

Contactgroep LES

Woensdagochtend
10.30 - 12.00u

Wekelijks

Doorlopend

Instroomgroep

Maandagavond
19.30  - 21.30u

1x per twee weken

Doorlopend

Contactgroep naasten

Woensdagavond
19.30 - 21.30u

1x per maand

Doorlopend

* Het is nog niet precies bekend hoeveel en welke groepen er starten in week 27 van 2018, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en financiering.

** Het is nog niet bekend op welke avond de groepsbijeenkomsten plaats vinden.

Tarieven

Hieronder kun je in een oogopslag zien welke tarieven wij hanteren. De kosten zijn inclusief koffie en thee en het gebruik van materialen. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden of wil je weten of er een regeling mogelijk is wat betreft de kosten, neem gerust contact met ons op. 

 

Aantal bijeenkomsten/ duur

Kosten per x

Totale kosten

Groepen

 

 

 

Startgroep(en)

4 maanden

per periode

€ 150,--

Vervolggroep

4 maanden

per periode

€ 150,--

Contactgroep LES

minimale afname 10x, verlenging altijd mogelijk

€ 7,50

€ 75,--

Instoomgroep

afname per 3x of 6x

€ 5,--

€ 15,--
of
€ 30,--

Contactgroep naasten

minimale afname 5x gedurende een halfjaar, verlenging mogelijk, bijeenkomsten zijn maandelijks

 € 7,50

€37,50 

       

Individuele begeleiding

minimale afname 5x

€ 15,--

€ 75,--*

   

Voorlichtingsbijeenkomst naasten

 

€ 0

 

 * Het is niet mogelijk de betaling van de individuele begeleiding in termijnen te voldoen.

Let op: gedurende de periode van de zelfhulpgroepen (4 maanden) ga je een commitment aan om deze bijeenkomsten bij te wonen (zowel voor jezelf als voor je groepsgenoten; samen maak je de groep). We vragen je vriendelijk om je dit goed te realiseren en te bekijken of dit past met je werk/studie/reizen enz. Maximaal mag je 3 keer afwezig zijn gedurende een groepscyclus.

* Deelname aan groep of individuele begeleiding is bevestigd bij ontvangst door Stichting JIJ van een door de deelnemer getekende machtiging

Lidmaatschap JIJ-huis

De kosten voor lidmaatschap van het JIJ-huis zijn € 75,-- per half jaar. In combinatie met deelname aan een groep geldt een gereduceerd tarief van € 50,00 per half jaar.

Voorwaarden

In principe proberen we voor iedereen met een eetprobleem hulp te bieden in een passende vorm. Dat zal ook altijd ons uitgangspunt zijn op het moment dat je je bij Stichting JIJ aanmeldt. Het kan echter voorkomen dat ons hulpaanbod in bijzondere situaties niet toereikend is. Wij bekijken dit per persoon. Enkele voorbeelden van mogelijke bijzondere situaties zijn:

  • de veiligheid van de cliënt en/of voor andere cliënten of vrijwilligers in het JIJ-huis is in het geding of de impact op de andere cliënten is te groot;
  • de psychische problematiek op een ander vlak is in een dusdanige mate aanwezig dat deze de eetproblematiek overschaduwt en er geen ruimte is voor herstel van het eetprobleem;
  • de psychische problematiek is dusdanig zwaar dat de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers ontoereikend is of voor de vrijwilligers als ontoereikend wordt ervaren;
  • deelname aan een groep is niet mogelijk (maar wel bijv. individuele begeleiding) omdat het gedrag, bijv. voortkomend uit psychische problematiek, blokkerend is voor de groep.


Bovenstaande punten zullen, als ze aan de orde zijn, met jou tijdens het intakegesprek besproken worden. We bekijken in dat gesprek in hoeverre jij en de Stichting JIJ ‘matchen’. Mocht blijken dat de stichting onvoldoende passende hulp kan bieden, dan laten we je natuurlijk niet op de stoep staan. We gaan in dat geval samen met jou bekijken wat wel een passende plek voor jou zou kunnen zijn.

Lees verder over de kernwaarden van waaruit we werken.