JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Startdata, tarieven en voorwaarden

Startdata en praktische informatie

Op dit moment zijn alle najaarsgroepen 2017 vol met uitzondering van de contactgroep LES.

Vanaf februari 2018 zijn er nog beperkt plekken vrij in de startgroep 1, startgroep 2 en de LES-groep. De vervolggroep is vol. Mocht er geen plek zijn in de groepen of de individuele begeleidingsplekken, neem dan (vrijblijvend) contact op via info@stichting-jij.nl om te vragen naar andere mogelijkheden.

 

Groep

Dag en tijd

Frequentie

Locatie

Volgende start datum**

Startgroep 1 BED/boulimia/anorexia

Maandagavond

Wekelijks

JIJ-huis

februari 2018

Startgroep 2

Woensdagavond

Wekelijks

JIJ-huis

februari 2018*

Vervolggroep

Donderdagavond

Wekelijks

JIJ-huis

februari 2018

Contactgroep LES

Woensdagochtend
10.30 - 12.00

Wekelijks

JIJ-huis

Doorlopend

Contactgroep naasten

Woensdagavond
19.30 - 21.30u

1x per maand

Oudedijk
221b

Doorlopend

*   Onder voorbehoud van financiering.
** Door overlap kan het gebeuren dat plekken al vergeven zijn. Wij halen de beschikbare plaats pas van de website indien de inschrijvingsformulieren bij ons ondertekend binnen zijn.

Tarieven

Hieronder kun je in een oogopslag zien welke tarieven wij hanteren. De kosten zijn inclusief koffie en thee en het gebruik van materialen. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden of wil je weten of er een regeling mogelijk is wat betreft de kosten, neem gerust contact met ons op. 

 

Aantal bijeenkomsten/ duur

Kosten per x

Totale kosten

Groepen

 

 

 

Startgroep(en)

4 maanden

per periode

€ 150,--

Vervolggroep

4 maanden

per periode

€ 150,--

Contactgroep LES

minimale afname 10x, verlenging altijd mogelijk

€ 7,50

€ 75,--

Contactgroep naasten

minimale afname 5x gedurende een halfjaar, verlenging mogelijk, bijeenkomsten zijn maandelijks

 € 7,50

€37,50 

       

Individuele begeleiding

minimale afname 5x

€ 15,--

€ 75,--*

    

Voorlichtingsbijeenkomst naasten

 

€ 0

 

 * Het is niet mogelijk de betaling van de individuele begeleiding in termijnen te voldoen.

Let op: gedurende de periode van de zelfhulpgroepen (4 maanden) ga je een commitment aan om deze bijeenkomsten bij te wonen (zowel voor jezelf als voor je groepsgenoten; samen maak je de groep). We vragen je vriendelijk om je dit goed te realiseren en te bekijken of dit past met je werk/studie/reizen enz. Maximaal mag je 3 keer afwezig zijn gedurende een groepscyclus.

* Deelname aan groep of individuele begeleiding is bevestigd bij ontvangst door Stichting JIJ van een door de deelnemer getekende machtiging

Voorwaarden

In principe proberen we voor iedereen met een eetprobleem hulp te bieden in een passende vorm. Dat zal ook altijd ons uitgangspunt zijn op het moment dat je je bij Stichting JIJ aanmeldt. Het kan echter voorkomen dat ons hulpaanbod in bijzondere situaties niet toereikend is. Wij bekijken dit per persoon. Enkele voorbeelden van mogelijke bijzondere situaties zijn:

  • de veiligheid van de cliënt en/of voor andere cliënten of vrijwilligers in het JIJ-huis is in het geding of de impact op de andere cliënten is te groot;
  • de psychische problematiek op een ander vlak is in een dusdanige mate aanwezig dat deze de eetproblematiek overschaduwt en er geen ruimte is voor herstel van het eetprobleem;
  • de psychische problematiek is dusdanig zwaar dat de inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers ontoereikend is of voor de vrijwilligers als ontoereikend wordt ervaren;
  • deelname aan een groep is niet mogelijk (maar wel bijv. individuele begeleiding) omdat het gedrag, bijv. voortkomend uit psychische problematiek, blokkerend is voor de groep.


Bovenstaande punten zullen, als ze aan de orde zijn, met jou tijdens het intakegesprek besproken worden. We bekijken in dat gesprek in hoeverre jij en de Stichting JIJ ‘matchen’. Mocht blijken dat de stichting onvoldoende passende hulp kan bieden, dan laten we je natuurlijk niet op de stoep staan. We gaan in dat geval samen met jou bekijken wat wel een passende plek voor jou zou kunnen zijn.

Lees verder over de kernwaarden van waaruit we werken.