JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Jongeren

Onder de noemer BROODNODIG! slaan Stichting JIJ en buro PUUR de handen ineen om samen te werken aan een gezond eetgedrag en zelfbeeld onder jongeren van 12 tot 25 jaar in Rotterdam. Op deze manier kunnen eetstoornissen en eetproblemen met bijbehorende psychische problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden behandeld. Jongeren kunnen zich op positieve wijze ontwikkelen en uiteindelijk weer volledig deel uitmaken van de maatschappij.

Jongeren met eetproblemen schamen zich of zien hun problemen (nog) niet onder ogen, omdat de reguliere hulpverlening hen vaak niet weet te bereiken. Stichting JIJ en buro PUUR werken daarom op meerdere vlakken samen om een laagdrempelig aanbod te creëren. Dit aanbod vormt een belangrijke aanvulling op de reguliere hulpverlening en kan in sommige gevallen zelfs een deel van de reguliere hulpverlening vervangen.

Het laagdrempelige aanbod is in de eerste plaats gericht op de jongeren zelf. Voor hun omgeving (ouders en andere naastbetrokkenen, professionals, enz.) wordt ook een aanbod gecreëerd.

Bekijk hier het gratis aanbod voor jongeren bij Stichting JIJ!