JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Help je mee?

Stichting JIJ is begonnen met een project genaamd Fabels en Feiten. Met dit project willen wij onderzoek doen en verbetering brengen aan de interactie tussen mensen met een eetstoornis en de zorgverleners waar zij mee in contact komen. Voor dit project zullen wij ons gaan focussen op een groep zorgverleners van huisartsen, huisartsassistentes, praktijkondersteuners en ziekenhuispersoneel. 

Wij vinden dit project zo belangrijk omdat er over eetstoornissen nog veel onbegrip en vooroordelen bestaan. Veel zorgverleners weten niet altijd goed hoe zij hiermee om moeten gaan. Hier wil Stichting JIJ wat aan gaan doen door ervaringsdeskundigen te gaan trainen om hun en andermans herstelverhaal te gaan vertellen bij zorgverleners in Rotterdam en omliggende gemeenten. Daarnaast wordt er een toolkit ontwikkeld met do’s en don’ts. Op deze manier hopen wij te kunnen zorgen voor een verbetering van de interactie tussen zorgzoekende en zorgverlener. 

Jouw hulp is cruciaal voor ons project. Wat we graag willen weten is hoe jij jouw ondersteuning hebt ervaren, bijvoorbeeld of je je gehoord, gerespecteerd en geholpen voelde, wat je misschien miste en natuurlijk ook wat je als fijn hebt ervaren. Ook zouden wij het graag willen horen als je tips zou hebben voor deze groep zorgverleners. Hoe meer ervaringen wij binnen krijgen hoe beter wij deze kunnen bundelen en gebruiken wanneer wij de professionals gaan benaderen. De ervaringen worden anoniem verwerkt. Help ons om in de toekomst te kunnen zorgen voor een nog betere hulpverlening voor mensen met een eetstoornis en stuur jouw ervaringsverhaal op naar info@stichting-jij.nl. Reageren kan tot 16 juni.