Onderzoek eetstoornis

Oproep voor deelname aan onderzoek.

Bij de Universiteit Leiden doet men onderzoek naar factoren die van belang zijn voor herstel van een eetstoornis (anorexia, bulimia en eetbuistoornis).

Onderzoeksvragen: In welke mate was je na beëindiging van je laatste behandeling verbeterd wat betreft je eetgedrag, lichaamsbeleving, lichamelijk functioneren, zelfvertrouwen, kunnen omgaan met emoties en sociaal functioneren? Wat waren belangrijke factoren in de behandeling die hebben bijgedragen aan verbetering en herstel? Welke kenmerken van therapeuten waren belangrijk voor verbetering en herstel?

Deelnemers: Het onderzoek is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die behandeld zijn voor een eetstoornis (anorexia, boulimia, of een eetbuistoornis) en die de behandeling hebben afgesloten in de afgelopen twee jaar.

Vragenlijst: Aan de deelnemers wordt gevraagd om via de computer een online vragenlijst in te vullen. Dat kost tussen de 15-20 minuten. De vragenlijst kan geheel anoniem ingevuld worden. De gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden verwerkt.

Opgeven: Mensen die aan dit onderzoek willen deelnemen, of eerst nog nadere informatie willen, kunnen mailen naar eetstoornis.onderzoek@gmail.com


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl