Nieuwe samenwerking

Wij gaan samenwerken met Human Concern!

Samenwerking Human Concern en Stichting Hij

Afgelopen maandag 25 juli 2022 ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst. Een feestelijk moment, omdat we van mening zijn dat we de cliënten van Human Concern door deze samenwerking verder kunnen begeleiden in hun (vervolg)weg naar herstel!

Op de foto dan ook blije gezichten van (v.l.n.r.) Saskia Lagerwaard (Directeur St. JIJ), Nina Dijksterhuis (Zorg – en Innovatie Team Human Concern), Sylvia van den Tol (Coördinator Begeleiding St. JIJ), Susanna Ramaker (Ervaringsdeskundige St. JIJ), Richard Bot (Bestuurder Human Concern) en Marcella Hilbers (locatiemanager Human Concern vestiging Den Haag).

Human Concern is ​​een GGZ Behandelcentrum gespecialiseerd in eetstoornissen. Zij doen dit al ruim 20 jaar op inmiddels zes vestigingen in Nederland en een in Portugal. Human Concern werkt met Ervaringsprofessionals (r), dit zijn therapeuten die zelf een eetstoornis hebben overwonnen.

Stichting JIJ zal een groep cliënten van Human Concern, nadat zij hun behandeling hebben afgerond, een nazorgtraject voor de duur van 6 maanden bieden. Deze cliënten kunnen gedurende dit half jaar iedere twee weken deelnemen aan een fysieke of digitale groep. Het doel van deze samenwerking is om duurzaam herstel te bevorderen, de kans op terugval te verkleinen en cliënten de kans te bieden om met ondersteuning van ervaringsdeskundigen verder te kunnen werken aan persoonlijke groei en maatschappelijk herstel.

We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze expertise en kennis kunnen toevoegen in de zorgketen en hopelijk ook op deze manier indirect kunnen bijdragen aan een minder zware belasting van het zorgstelsel. We zien dan ook uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen. De eerste groep gaat over drie maanden van start. De pilot loopt een jaar met daarbij de intentie van beide partijen om de samenwerkingspilot bij gebleken succes met twee jaar te verlengen en zo mogelijk uit te breiden.

 

 


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl