Nazorggroep

Duurzaam herstel
Als je een behandeltraject beëindigd hebt betekent dat helaas niet altijd dat alles van het eetprobleem, maar ook van de dagelijkse moeilijkheden die je ervaart weg zijn. Veel mensen ervaren deze periode als lastig. Daarom bieden wij activiteiten om duurzaam herstel te bevorderen, waaronder ons inloophuis, het JIJ-huis, en een nazorggroep. In ons JIJ-huis organiseren we inloopuren en workshops en trainingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, het vasthouden van een gezond eetpatroon en het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Nazorggroep
De nazorggroep is voor mensen vanaf 18 jaar die behoefte hebben aan een (extra) steuntje in de rug. Bijvoorbeeld na afronding van een therapietraject of eerdere deelname in één van onze zelfhulpgroepen. Het doel van de groep is om samen met de andere deelnemers en onze ervaringsdeskundige begeleiders door middel van opdrachten te werken aan herstelbehoud en het voorkomen van terugval. De groep vindt plaats vanuit onze locatie in Rotterdam en wordt begeleid door minimaal twee ervaringsdeskundigen. De bijeenkomsten vinden iedere twee weken plaats in de avond. Het gaat om een open groep, waar tussentijds instromen en uitstromen mogelijk is. Het maximum aantal deelnemers is zeven. Zo houden we de groep klein, veilig en persoonlijk.

Meer weten of inschrijven?
Kijk op deze pagina voor meer informatie over de eigen bijdrage en beschikbare plaatsen. Ook kun je contact opnemen via info@stichting-jij.nl of via ons contactformulier. We kijken dan samen met jou tijdens een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek of onze ondersteuning passend is.

Onze deelnemers
‘Het toepassen van de handvaten, hebben ervoor gezorgd dat ik goed kan kijken hoe ik omga met verschillen situaties en emoties.’
Ik denk dat ik mijzelf meer en beter begrijp door te reflecteren met anderen en dat dit positief bijdraagt aan het vasthouden van mijn herstel.’
‘Ik heb geleerd assertiever te zijn om echt te willen herstellen en in het proces te blijven.’

Een aantal van onze ervaringsdeskundigen


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl