Ons aanbod rondom nazorg in 2020

Voor mensen die nazorg (na therapie) zoeken, biedt Stichting JIJ momenteel:

Naast haar (groeps)begeleidingstrajecten en Informatie- Advies-, en Steunpunt heeft Stichting JIJ ook een inloop- en activiteitenhuis: het JIJ-huis.Het JIJ-huis is gevestigd in Rotterdam-Kralingen en is op meerdere dagen per week en incidenteel in het weekend tijdens vaste inloopuren toegankelijk voor iedereen die problemen ervaart met eten en behoefte heeft aan een luisterend oor. Ook kunnen leden van het JIJ-huis deelnemen aan herstel bevorderende trainingen en workshops (zie ook de JIJ-huis nieuwsbrief). Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld; het versterken van je eigenwaarde en zelfvertrouwen, het leren loslaten van controle, het vasthouden van je motivatie, het leren opkomen voor jezelf, het leren omgaan met spanningen uit het dagelijks leven en het leren omgaan met perfectionisme. Allen thema’s die positief bijdragen aan herstel, maar ook aan het behoud ervan.

Daarnaast kunnen leden aanschuiven bij creatieve en ontspannende activiteiten waarmee zij niet alleen de kans krijgen hun gedachten even te verzetten, maar ook persoonlijke talenten ontdekken en in contact komen met anderen. Denk aan schilderen, yoga, het maken van inspiratie placemats en wandelen in de natuur. Ook kan men onder begeleiding helpen met het koken van een avondmaaltijd en deze vervolgens samen nuttigen. Naast de trainingen en workshops zijn ook deze activiteiten zeer waardevol in het kader van duurzaam herstel.

Als aanvulling op bovengenoemde activiteiten in het JIJ-huis organiseert Stichting JIJ in het kader van nazorg ook individuele begeleiding op maat. De besproken thema’s en frequentie worden in overleg met elkaar bepaald. Daarnaast is er ook een tweewekelijkse supportgroep. Deze open nazorggroep wordt begeleid door getrainde ervaringsdeskundigen en dient als extra steuntje in de rug na begeleiding bij Stichting JIJ of behandeling elders. Hiermee vormen beiden een goede aanvulling op de reguliere hulpverlening. Daarnaast zijn we vorig jaar een pilot rondom nazorg gestart met samenwerkingspartner PsyQ.

Voor meer informatie en/of het plannen van een kennismakingsgesprek kun je vrijblijvend contact opnemen via info@stichting-jij.nl.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl