Ons nazorgaanbod met PsyQ

Sinds 2018 bieden wij samen met PsyQ een nazorgaanbod om duurzaam herstel te bevorderen. Zo kunnen cliënten van PsyQ plaatsnemen in één van onze nazorggroepen en deelnemen aan activiteiten in het JIJ-huis die helpen bij het vasthouden van herstel. De kans dat een cliënt die behandeld is voor een eetstoornis terugvalt is aanzienlijk. Dertig tot vijftig procent van de cliënten valt binnen een jaar terug in hun oude gewoonten. Goede nazorg is van groot belang!

Door het bundelen van onze krachten rondom nazorg is de doorstroom van clienten van PsyQ eerder mogelijk waardoor therapeuten eerder beschikbaar zijn voor nieuwe cliënten. Ook verkleinen we de kans op terugval, waardoor mensen minder (opnieuw) een beroep hoeven doen op hulp. Op deze manier dragen we bij aan duurzaam herstel voor mensen met een eetstoornis, wordt de zorg flexibel én dragen we indirect bij aan het verkleinen van de wachtlijsten.

Wil je meer weten over ons nazorgaanbod? Neem dan vrijblijvend en/of anoniem contact met ons op via: info@www.stichting-jij.nl of door het contactformulier op onze website in te vullen. 


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl