Motivatiegroep

Voor wie is de Motivatiegroep? 
Voor mensen met een (beginnende) eetstoornis die samen met groepsgenoten en begeleiders open en zonder schaamte leren praten over hun (eet-)probleem. Het functioneert als een steungroep, zonder programma, ter overbrugging totdat men in de reguliere groepen of bij een kliniek of therapeut elders aan de slag kan. Doel is om mensen gemotiveerd te houden later stappen richting herstel te gaan zetten. Tevens biedt deze groep opvang van onze huidige cliënten tijdens de vakantieperiode.

Werking van de Motivatiegroep
De wachtlijstgroep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige begeleiders en eventueel 1 aspirant. Groepsbijeenkomsten vinden 1x in de 14 dagen plaats. Het gaat om een open groep, waar in- en uitstroom mogelijk is. Het aantal deelnemers is afhankelijk van doorstroom naar een andere vorm van begeleiding binnen of buiten Stichting JIJ.

Inschrijven voor de Motivatiegroep?

 • Door wie: de groep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige begeleiders.
 • Voor wie: om deel te kunnen nemen hanteren we een leeftijd vanaf 18 jaar.
 • Duur: het gehele jaar. Tussentijds instromen is mogelijk.
 • Frequentie: 1 keer per 14 dagen van 19.30 uur tot 21.00 uur.
 • Kosten: er geldt voor zowel leden als niet-leden van het JIJ-huis een eigen bijdrage van:
  • 6 bijeenkomsten x € 5,– = € 30,– (verlenging is mogelijk op aanvraag / in overleg)
  • 3 bijeenkomsten x € 5,– = € 15,– (verlenging is mogelijk op aanvraag / in overleg)
  • Mocht je niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen, bestaat de mogelijkheid voor een betalingsregeling.

Bij interesse meld je aan via mail naar info@stichting-jij.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een aantal citaten uit eerdere eindevaluaties:
‘Het is fijn begeleid te worden door mensen die weten waar ze het over hebben’
‘Iedereen liet elkaar in haar waarde’
‘Ik voelde me veilig in de groep’
‘Door de groep heb ik mijn bloedwaardes durven te laten meten bij de huisarts’


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Dit doen wij in een veilige, kleinschalige en privacy gewaarborgde omgeving.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl