Motivatiegroep (wachtlijst)

Voor wie is de motivatiegroep 
Voor mensen met een (beginnende) eetstoornis die samen met groepsgenoten en begeleiders open en zonder schaamte leren praten over hun (eet-)probleem. Het functioneert als een steungroep, zonder programma, ter overbrugging totdat men in de reguliere groepen of bij een kliniek of therapeut elders aan de slag kan. Doel is om mensen gemotiveerd te houden later stappen richting herstel te gaan zetten. Tevens biedt deze groep opvang van onze huidige cliënten tijdens de vakantieperiode.

Werking motivatiegroep
De wachtlijstgroep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige begeleiders en eventueel 1 aspirant. Groepsbijeenkomsten vinden 1x in de 14 dagen plaats van 19:30 – ca. 21:00 uur. Het gaat om een open groep, waar in- en uitstroom mogelijk is. Het aantal deelnemers is afhankelijk van doorstroom naar een andere vorm van begeleiding binnen of buiten Stichting JIJ.

Inschrijven voor motivatiegroep

  • Om deel te kunnen nemen hanteren we een leeftijd vanaf 18 jaar.
  • Er geldt een eigen bijdrage van 5,00 euro per bijeenkomst wanneer je geen lid bent van het JIJ-huis. Ben je wel lid? Dan is de groepsbijeenkomst gratis.
  • Mocht je niet in staat zijn om de eigen bijdrage te betalen, bestaat de mogelijkheid voor een betalingsregeling.
  • Bij interesse meld je aan via mail naar info@stichting-jij.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Een aantal citaten uit eerdere eindevaluaties:
‘Het is fijn begeleid te worden door mensen die weten waar ze het over hebben’
‘Iedereen liet elkaar in haar waarde’
‘Ik voelde me veilig in de groep’.
‘Door de groep heb ik mijn bloedwaardes durven te laten meten bij de huisarts’.


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl