Hoe helpt JIJ jou?

Het kan moeilijk zijn om de eerste stap naar hulp te zetten, dat realiseren we ons goed. Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is dat jij mag bepalen welke stappen je zet en wanneer jij dit wilt. Daarom werken we samen mét jou. Jij hebt zelf ten alle tijden de regie in handen. We zullen dus nooit zonder jouw toestemming iets ondernemen en je nooit dwingen iets te doen dat jij niet wilt. 

We werken vanuit een aantal kernwaarden die belangrijk zijn voor jou om goed te lezen en voor ons om na te streven. 

Ondersteuning op maat
Jij en jouw behoefte aan steun staan centraal. In overleg met jou wordt gekeken welke vorm van ondersteuning bij jou past en welke rol wij hierin kunnen spelen.

Jij hebt zelf de regie in handen 

Uit ervaring weten we dat het heel belangrijk is om zelf de touwtjes in handen te mogen houden. Daarom willen we graag dat je zelf meedenkt over de vorm van hulp die het beste bij jou past en waar je zelf volledig achter staat. Belangrijk is om te weten dat wij nooit zonder jouw toestemming iets zullen ondernemen en je nooit zullen dwingen om dingen te doen. De verantwoordelijkheid ligt bij jou, jij kan je openstellen. Jij krijgt van ons alle ruimte en mag zelf het tempo aangeven waarop dingen zullen plaatsvinden. 

Herstel gebaseerd op jouw innerlijke motivatie
De basis voor herstel, ook op langere termijn, ligt volgens ons in jouw eigen motivatie, diep van binnen, om zelf te willen veranderen. Dat betekent dat wij jou op een positieve manier willen ondersteunen bij jouw motivatie. Door middel van inspiratie, inzichtvragen en adviezen vanuit onze ervaringsdeskundigheid willen we je helpen je aan je eigen afspraken en doelen te houden.
Wij zullen hierbij nooit methoden gebruiken die gericht zijn op extrinsieke motivatie, zoals bijvoorbeeld straffen of wegen.

Eetgedrag als nuttig signaal van je mentale gezondheid
Een gezond en evenwichtig eetpatroon is een voorwaarde voor herstel en dat zullen wij jou ook proberen aan te leren. Maar verder ligt bij ons de focus niet op het eten. Jouw eetgedrag is naar onze mening een manier om aan te geven dat er iets in je leven uit balans is. Het hebben van een eetstoornis omvat meer dan alleen eetgedrag. Het gaat ook om gedachten en gevoelens die je hebt over jezelf, over je lichaam en over eten.

Veranderen lukt als jij jezelf durft open te stellen
We begrijpen hoe moeilijk het kan zijn om aan iemand te vertellen dat je een eetprobleem hebt. We weten ook uit eigen ervaring dat het onwennig kan zijn om over jezelf te praten en je emoties te laten zien. Dat kan alleen als je jezelf veilig voelt, er zelf aan toe bent en dus je eigen grenzen hierin mag aangeven. Wij willen zo’n sfeer binnen Stichting JIJ creëren, vandaar dat wij de volgende waarden heel belangrijk vindeneerlijkheid, openheid en wederzijds respect.
Wij proberen dit in alles wat we doen na te streven. Zo zullen wij als vanzelfsprekend nooit gegevens over jou doorgeven aan anderen (familie, hulpverleners, etc.) zonder jouw toestemming en verwachten we dat je geen informatie doorgeeft over andere cliënten. 

Positief denken
Positieve energie is belangrijk om jezelf op de rit te krijgen en uit je eetprobleem te komen; dit heb je voor een deel zelf in de hand. Positieve energie helpt je, maar ook wanneer jij wat minder positieve gedachtes hebt, dan mogen deze er zijn. Wij willen je helpen de positieve dingen uit jouw dagelijkse leven te zien, zodat je daar energie uit kan halen.

Eigen verantwoordelijkheid
Omdat wij uitgaan van de bovenstaande punten en het medische aspect van jouw eetprobleem bij ons op de tweede plaats komt, is de drempel om bij ons hulp te vragen heel laag. Wij stellen dan ook heel weinig voorwaarden. Toch moeten we je er op wijzen dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jouw lichamelijke en/of geestelijke conditie. Deze blijft altijd bij jezelf liggen. Jezelf open opstellen en eerlijk zijn is daarbij van groot belang. Alleen op deze manier kunnen wij écht iets betekenen en kunnen wij onze positieve uitgangpunten naleven. 

Samen werken en samen ontdekken
Als je lid bent van het JIJ-huis en/of meedoet met een groep, ben je uitgenodigd om niet alleen met ons en de andere leden en groepsdeelnemerssamen te werken, maar ook samen te ontdekken. In de greep van je eetstoornis kun je je erg alleen voelen, gevangen in je eigen spelregels. Bij JIJ vragen we je niet om die ineens los te laten, maar moedigen we je aan om op een manier die bij jou past eens iets anders te proberen. Bijvoorbeeld door een creatieve workshop te volgen, mee te eten, iets te delen wat je mooi vindt of alleen al door even te praten met iemand die je niet eerder ontmoet hebt. Weet dat wij blij zijn met je komst in wat voor stemming je ook bent. JIJ bent belangrijk, ook als je het zelf niet zo ervaart. 

Dat betekent ook dat het uitmaakt of je komt. We vragen je om in de groep of bij een van ons aan te geven waar je behoefte aan hebt of wat je dwars zit. Het is belangrijk dat we er met elkaar op letten dat er voor iedereen – dus inclusief JIJzelf! – ruimte is voor ieders eigen behoeften en beperkingen. Die ruimte is nodig om van het JIJ-huis een veilige plek te maken waar je jezelf kan zijn samen met anderen. 

Jezelf mogen zijn en jezelf weer waardevol vinden
Bijna iedereen met een eetprobleem heeft last van een negatief zelfbeeld. Dit betekent dat JIJ jezelf veel negatiever ziet dan hoe anderen je zien. Als je zelfbeeld laag is, is er een grote kans dat je complimentjes niet meer gelooft en je jezelf altijd minder voelt dan een ander. Zo kun je erg onzeker en ongelukkig worden. Daarom is het belangrijk dat je weer naar jezelf gaat kijken op een manier die realistisch is en klopt. En dat je leert te accepteren dat je niet in alles perfect kan zijn, maar dat JIJ kwaliteiten hebt waar je ook trots op mag zijn. Dat JIJ je weer waardevol gaat voelen en van jezelf kunt houden! Daar willen wij als vrijwilligers van Stichting JIJ graag een steentje aan bijdragen!


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl