Interview in de Heraut

Vorige week verscheen er in De Heraut een artikel over Stichting JIJ. Het artikel gaat onder andere over ons nieuwe project “Kinderen en jongeren met een eetprobleem/ eetstoornis”. “In nauwe samenwerking met Buro PUUR gaat de Stichting JIJ het nieuwe project verder uitwerken. Er zal voorlichting gegeven worden op middelbare scholen over eetstoornissen. Daar zal in september 2020 mee worden gestart. “In totaal twintig lessen, verspreid over de scholen die zich als belangstellenden melden.”


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl