Informatiebijeenkomst voor naasten 16 november

Bijeenkomst voor naasten van mensen die kampen met eetproblematiek
Moet ik er nu wel óf niet iets over zeggen?
Moet ik boos worden of juist niet?
Moet ik wel of niet het gesprek aangaan?

Loopt u als familielid, partner of goede vriend(in) van iemand met een eetprobleem ook met soortgelijke vragen rond? En zou u hierover graag met mensen uit de praktijk willen sparren?

Dat kan bij Stichting JIJ tijdens één van de gratis online voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten. De voorlichting wordt gegeven door iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad, samen met iemand die hiermee als naaste de situatie heeft meegemaakt en hiermee heeft leren omgaan. Er zal naast het uitreiken van praktische tips en advies ruimte zijn voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen.

De eerstvolgende online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 november van 19.30-21.00 uur

Meer weten of inschrijven? Bekijk het filmpje op onze website of neem contact op via: info@stichting-jij.nl.

Ervaringsverhaal van een naaste
Het creëren van meer erkenning en begrip rondom eetstoornissen vormt één van de uitgangspunten van Stichting JIJ. Ook voor naasten is dit enorm waardevol, zo blijkt uit het interview van Britt de Koning en haar vader Ben in Weet Magazine. De ervaringsdeskundige ondersteuning van Stichting JIJ hielp het gezin om beter met de situatie van Britt om te gaan.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl