Past Stichting JIJ bij jou?

Wij doen ons uiterste best om voor iedereen met een eetprobleem hulp te bieden in een passende vorm. Dat zal ook altijd ons uitgangspunt zijn op het moment dat je je bij Stichting JIJ aanmeldt. Het kan echter voorkomen dat onze ondersteuning in bijzondere situaties niet toereikend is. Wij bekijken dit per persoon. Enkele voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

  • de veiligheid van de cliënt en/of voor andere cliënten of vrijwilligers is in het geding of de impact op de andere cliënten is te groot.
  • de psychische problematiek op een ander vlak is in een dusdanige mate aanwezig dat deze de -eetproblematiek overschaduwt en er geen ruimte is voor herstel van het eetprobleem.
  • de psychische problematiek is dusdanig zwaar dat de inzet van ervaringsdeskundigen ontoereikend is of door de ervaringsdeskundigen als ontoereikend wordt ervaren.
  • deelname aan een groep is niet mogelijk omdat het gedrag, bijv. voortkomend uit psychische problematiek, blokkerend is voor de groep. Verder verwachten we dat iemand voorafgaand aan een groepstraject goed voor zichzelf nagaat of deelname aan een groepstraject voor 4 maanden op dit moment past bij zijn/haar leven (denk ook aan de combinatie met werk/studie/gezin etc.)

Bovenstaande punten zullen, als ze aan de orde zijn, met jou tijdens het kennismakingsgesprek besproken worden. Mocht blijken dat wij als stichting onvoldoende passende hulp kunnen bieden, dan gaan we samen met jou kijken naar een passende plek.

De inzet van ervaringsdeskundigheid
Wij willen daarbij benadrukken dat de inzet van ervaringsdeskundigheid geen therapie is. Wij, als ervaringsdeskundige vrijwilligers, hebben verplichte interne trainingen gevolgd om onze ervaring in te zetten ter ondersteuning van het herstelproces. Wij doen dit op een zo zorgvuldig mogelijke wijze. Wij hebben veel ervaring opgebouwd met de inzet van ervaringsdeskundigheid en worden inmiddels door vele professionele instellingen erkend als een samenwerkingspartner. Wij zijn en blijven echter een vrijwilligersorganisatie. We proberen ons vrijwilligerswerk zo professioneel mogelijk te doen, maar we zijn geen professionals.

Lees verder over ons beleid en  de kernwaarden van waaruit we werken.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl