Ervaringsdeskundige Ruth aan het woord

Stichting JIJ gelooft in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Na het volgen van interne trainingen helpen onze ervaringsdeskundige vrijwilligers anderen op hun weg naar herstel. Ze begeleiden groepen, verzorgen trainingen en/of geven advies via ons IAS-punt. Maar wat betekent herstel nu eigenlijk? Ervaringsdeskundige vrijwilliger en oud-cliënt Ruth deelt haar definitie van herstel.

“Herstel betekent mij omringen met mensen en omgevingen die een positieve input geven zodat ik mijn lichaam met trots en liefde leer te dragen. Herstel gaat met vallen en opstaan en heeft geduld, tijd en toewijding nodig. Tijdens het herstelproces, welke ik ervaar als spiraalsgewijs, ga ik door verschillende fases heen van groei, stagnatie, terugval en daar weer uitkomen. De essentie is dat ik dit aanvaard en mijn herstelproces deel met anderen, niet alleen met ervaringsdeskundigen maar ook met mijn relaties, goede vrienden en/of familie. Een veilig vangnet van mensen en eventueel instanties is, in mijn optiek, noodzaak.

Ik heb lang nagedacht over mijn definitie van herstel. Vroeger dacht ik dat ik de eetstoornis volledig achter me zou kunnen laten, echter in mijn leven is gebleken dat me dat tot nu toe niet gelukt is. Echter, ik ben wel bekend met periodes van herstel. Herstel betekent voor mij dat ik, ondanks de gedachten over eten, lichaamservaring, mijn fluctuatie in draagkracht, mijn gedachten en gevoelens over mijzelf, een normaal eetpatroon blijf volgen wat bij mij past. Dat eetgestoorde gedachten of impulsen signalen zijn van mijn lichaam en geest dat er ergens spanning is. Dat ik dat observeer, vaststel, verdraag en een gezonde manier zoek om om te gaan met deze spanningen.

Herstel betekent dat zelfzorg de norm is. Dat ik goed eet, op tijd naar bed ga, voldoende rust neem en zoek naar de juiste balans tussen dingen doen en dingen laten, tussen alleen zijn en samen zijn. Ook betekent het dat ik thema’s uit mijn verleden blijf aankijken en aangaan op het moment dat ze zich aandienen. Mijn lichaam geeft duidelijk grenzen en behoeftes aan, de sleutel tot mijn herstel ligt in mijn lichaam. Ik moet daarom naar mijn lichaam toe, er verbinding mee maken, er naar leren luisteren en de moed vinden en vergroten om mijn keuzes te maken en naar buiten te brengen en de eventuele consequenties te dragen. De essentie hierin is dat ik mildheid naar mijzelf toe ontwikkel en de innerlijke criticus de mond snoer.

Herstel betekent ook mij omringen met mensen en omgevingen met een positieve input zoals de body positivity beweging, daarover te lezen en mezelf dit steeds meer eigen te maken zodat ik mijn lichaam met trots en liefde leer te dragen en me er thuis in ga voelen, ongeacht leeftijd, gewicht en verschijningsvorm. Dit alles is een proces, misschien zelfs wel mijn levenswerk.”

Wil JIJ meer weten over onze activiteiten in het JIJ-huis? Bekijk dan deze pagina of neem per mail, telefoon of via de chat gratis en anoniem contact op met ons Informatie-, Advies- en Steupunt IAS.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl