JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Orthorexia Nervosa

Orthorexia nervosa (orthos = recht of juist, orexis = (eet)lust en nervosa = van psychische aard) is een eetstoornis waarbij iemand lijdt aan een obsessie voor gezond eten. Orthorexia nervosa is niet opgenomen als erkend ziektebeeld (volgens DSM5). Bij orthorexia is er sprake van een intensieve dwangmatigheid in het binden aan een bepaalde voedingswijze. Het denken en gedrag past zich er naar aan. Kenmerkend voor orthorexia is dat de kwaliteit van het eten gezien wordt als kwaliteit van het leven. Vaak mijdt de persoon bepaalde soorten voedsel. Hierdoor kan de persoon te weinig en onvoldoende gevarieerd eten. In sommige gevallen kan het obsessieve gedrag ook tot problemen in de sociale omgang leiden.

Oorzaken

Net als bij veel andere eetstoornissen wordt van orthorexia de oorzaak gezocht in de onderliggende emoties en gedachten. Orthorexia ontwikkelt zich vaak als een persoon zich niet goed voelt over zichzelf zonder strikte eetregels. Iemand met orthorexia mijdt voedsel waarvan men denkt dat het "slecht" is, vanuit een gevoel van onveiligheid of onwaardigheid als ze dat voedsel tot zich zouden nemen. Ook kan het zijn dat iemand met orthorexia zich overmatig overlaadt met nutriënten, omdat ze niet kunnen leven met de gedachte dat ze een tekort zouden hebben. Naast erfelijke aanleg, worden oorzaken gevonden in zowel psychische als omgevingsfactoren zoals: traumatische gebeurtenis(sen); faalangst en perfectionisme; angst om de controle over zichzelf te verliezen en; onrealistisch zelfbeeld. Vaak voelt men zich wel superieur door het gevolgde dieet, waardoor het lijkt alsof de persoon geen gebrek aan eigenwaarde heeft. Orthorexia nervosa komt vaker voor bij diëtisten en mensen die werken in de gezondheidszorg.

Nieuws

Orthorexia Nervosa

OD JIJ

Gratis voorlichtingsbijeenkomsten in groepsverband

Op 23 en 30 november 2017 organiseren wij vanaf 19.30 uur gratis voorlichtingsbijeenkomsten voor eerstelijnshulpverleners.

Lees verder

Orthorexia Nervosa

OD JIJ

De INSTANT studie (AMC Amsterdam) onderzoekt de rol van de darmflora, het zogenaamde intestinale microbioom, op de eetlust en stofwisseling bij vrouwen die lijden aan de eetstoornis anorexia nervosa.

Lees verder

MIND Familiedag 'Naasten in kracht' 30 september

MIND logo

Op zaterdag 30 september organiseert MIND in Amersfoort een bijzonder evenement: de MIND familiedag ‘Naasten in kracht’. Dat doet zij samen met andere organisaties verbonden aan MIND, de beweging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Het wordt de eerste MIND-dag voor familie en naasten. Met een veelzijdig programma biedt MIND volop ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van informatie en ervaringen. Iedereen die zich als naaste of familielid betrokken voelt is welkom.

Lees verder
Steun Stichting JIJ Word ook donateur, klik hier >