JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Orthorexia Nervosa

Orthorexia nervosa (orthos = recht of juist, orexis = (eet)lust en nervosa = van psychische aard) is een eetstoornis waarbij iemand lijdt aan een obsessie voor gezond eten. Orthorexia nervosa is niet opgenomen als erkend ziektebeeld (volgens DSM5). Bij orthorexia is er sprake van een intensieve dwangmatigheid in het binden aan een bepaalde voedingswijze. Het denken en gedrag past zich er naar aan. Kenmerkend voor orthorexia is dat de kwaliteit van het eten gezien wordt als kwaliteit van het leven. Vaak mijdt de persoon bepaalde soorten voedsel. Hierdoor kan de persoon te weinig en onvoldoende gevarieerd eten. In sommige gevallen kan het obsessieve gedrag ook tot problemen in de sociale omgang leiden.

Oorzaken

Net als bij veel andere eetstoornissen wordt van orthorexia de oorzaak gezocht in de onderliggende emoties en gedachten. Orthorexia ontwikkelt zich vaak als een persoon zich niet goed voelt over zichzelf zonder strikte eetregels. Iemand met orthorexia mijdt voedsel waarvan men denkt dat het "slecht" is, vanuit een gevoel van onveiligheid of onwaardigheid als ze dat voedsel tot zich zouden nemen. Ook kan het zijn dat iemand met orthorexia zich overmatig overlaadt met nutriënten, omdat ze niet kunnen leven met de gedachte dat ze een tekort zouden hebben. Naast erfelijke aanleg, worden oorzaken gevonden in zowel psychische als omgevingsfactoren zoals: traumatische gebeurtenis(sen); faalangst en perfectionisme; angst om de controle over zichzelf te verliezen en; onrealistisch zelfbeeld. Vaak voelt men zich wel superieur door het gevolgde dieet, waardoor het lijkt alsof de persoon geen gebrek aan eigenwaarde heeft. Orthorexia nervosa komt vaker voor bij diëtisten en mensen die werken in de gezondheidszorg.

Nieuws

Informatiebijeenkomst voor eerstelijnshulpverleners

OD JIJ

Gratis informatiebijeenkomsten voor eerstelijnshulpverleners door ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ op donderdag 23 november en donderdag 30 november van 19:30 tot 21:30 uur in Rotterdam-Kralingen.

Elke huisarts, diëtist of praktijkondersteuner heeft wel eens te maken met mensen met (beginnende) eetproblematiek. Maar veelal worden signalen niet herkend.

Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomst naasten

Naasten

Op dinsdag 21 november is er van 19.30 tot 21.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor familieleden, partners en vrienden van mensen met een eetprobleem of -stoornis.

Lees verder
Steun Stichting JIJ Word ook donateur, klik hier >