Contact op maat voor naasten

Wij bieden voor naasten ervaringsdeskundige ondersteuning aan op individueel- en groepsniveau. We maken hierbij onderscheid tussen drie varianten:

Individuele begeleiding voor naasten (1)
U kunt kiezen voor individuele begeleiding door één van onze ervaringsdeskundigen. De wijze van begeleiding varieert. Hoe vaak en wanneer er een contactmoment is, spreekt u af met de begeleider. De begeleiding is geen vervanging van professionele hulpverlening of therapie, maar is met name bedoelt om u als naaste steun en advies te bieden vanuit onze ervaring.

Praktische informatie

  • Door wie: de begeleiding wordt gegeven door een getrainde ervaringsdeskundige.
  • Voor wie: voor deelname hanteren we een leeftijd vanaf 18 jaar.
  • Frequentie: Tijdstip en frequentie zijn in overleg te bepalen.
  • Kosten: Eigen bijdrage is 17,00 euro per bijeenkomst. De minimale afname is 5 keer (totaal 85,00 euro). Mocht je niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, schroom dan niet contact op te nemen. Dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen en of je in aanmerking komt voor een betalingsregeling.

Eerst vindt een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats. Aanmelden hiervoor kan via: info@stichting-jij.nl 

Gezamelijke begeleiding (2)
Wilt u graag gezamenlijke begeleiding (dus samen met degene die een eetprobleem – of stoornis heeft), dan kan dat ook. In overleg met elkaar bekijken we dan hoe we dat het beste vorm kunnen geven. Indien u hier interesse in heeft, kunt u een mail sturen naar info@stichting-jij.nl.

Groepsbegeleiding (3)
Bij voldoende aanmeldingen is het mogelijk om in groepsverband begeleiding te krijgen. De contactgroep voor naasten wordt begeleid door iemand die zelf als naaste ervaringsdeskundig is, samen met iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad. In de contactgroep kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten, vragen stellen en desgewenst advies krijgen. Het betreft een open groep, dus tussentijds instromen is mogelijk.  Aan de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd.  Ook organiseren wij gedurende het jaar informatiebijeenkomsten en workshops voor naasten.

Praktische informatie

  • Door wie: de contactgroep wordt begeleid door een moeder en ervaringsdeskundige.
  • Voor wie: voor iedereen vanaf 18 jaar met iemand in zijn/haar omgeving die kampt met een eetstoornis.
  • Frequentie: Tijdstip en frequentie zijn in overleg te bepalen bij voldoende aanmeldingen.
  • Kosten: eigen bijdrage is 7,50 euro per bijeenkomst.

Er vindt altijd eerst een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats. U kunt u hiervoor aanmelden via info@stichting-jij.nl.

Ervaringsverhalen
Lees hier een ervaringsverhaal van een moeder.
Lees hier een ervaringsverhaal van een naaste uit de contactgroep.
Lees meer ervaringsverhalen van naasten op de website Naasten in Kracht.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
E-mail: info@stichting-jij.nl