Artikel rondom pilot PsyQ en Stichting JIJ

Vandaag verscheen op de website van Weg van de Wachtlijst een mooi artikel waarin een aantal JIJ-ers hun verhaal delen rondom de samenwerking tussen PsyQ en Stichting JIJ.

PsyQ en Stichting JIJ zijn namelijk vorig jaar een driejarige pilot gestart om de nazorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en het terugvalpercentage te verminderen. De kans dat een patiënt die behandeld is voor een eetstoornis terugvalt is aanzienlijk. Goede nazorg kan de kans op terugval verkleinen. Ook vormt dit samenwerkingsverband een initiatief voor het terugdringen van de wachtlijsten. In het artikel wordt de totstandkoming van deze samenwerking belicht, evenals de ervaren weerstand vanuit de zorgprofessionals en de verwachte meerwaarde van dit initiatief.

Je kunt het artikel teruglezen via deze link.


Onze partners

Over Stichting JIJ

Wij bieden mensen met een eetprobleem of eetstoornis -vanuit onze eigen ervaring- hulp en ondersteuning. Wij doen dit in een kleinschalige, veilige en privacy gewaarborgde omgeving .

Neem contact op

Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl