Artikel rondom pilot PsyQ en Stichting JIJ

Vandaag verscheen op de website van Weg van de Wachtlijst een mooi artikel waarin een aantal JIJ-ers hun verhaal delen rondom de samenwerking tussen PsyQ en Stichting JIJ.

PsyQ en Stichting JIJ zijn namelijk vorig jaar een driejarige pilot gestart om de nazorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en het terugvalpercentage te verminderen. De kans dat een patiënt die behandeld is voor een eetstoornis terugvalt is aanzienlijk. Goede nazorg kan de kans op terugval verkleinen. Ook vormt dit samenwerkingsverband een initiatief voor het terugdringen van de wachtlijsten. In het artikel wordt de totstandkoming van deze samenwerking belicht, evenals de ervaren weerstand vanuit de zorgprofessionals en de verwachte meerwaarde van dit initiatief.

Je kunt het artikel teruglezen via deze link.


Onze partners

Stichting JIJ

Wij bieden laagdrempelige, ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Contact

Oostzeedijk Beneden 11,
3062 VJ Rotterdam
Telefoon: 010-7370847
E-mail: info@stichting-jij.nl