JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

StigmaTour 2016

StigmaTour

Stigma ervaren? Stap in de bus!

De StigmaTour is een initiatief van Zorgbelang Gelderland en een samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma, De Firma Zorgbehang en de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Wij van Stichting JIJ haken ook graag aan om het leven met een psychiatrische aandoening bespreekbaar te maken en de bewuste en onbewuste stigma’s op een interactieve manier te bestrijden.

Dit doen we onder andere vanuit een opvallende Amerikaanse schoolbus ingericht als infobus. Verder zijn we te vinden op diverse evenementen waar verschillende activiteiten zoals theater en spel plaatsvinden om de stigma’s te bestrijden en aan de hand interactieve (online) ontmoetingen tussen ervaringsdeskundigen, hulpverleners, studenten, docenten, wijkbewoners het taboe bespreekbaar te maken.

Dankzij Samen Sterk zonder Stigma gaan wij ook in 2016 de strijd aan tegen stigmatisering van psychische aandoeningen. Kijk hier voor meer informatie over de StigmaTour 2016.

Het hele programma waseen mengeling van bezoeken aan locaties waar muziek, eten en sport een hoofdrol spelen. 
 
Samen Sterk zonder Stigma veel dank!
 
Wij hopen ook u te ontmoeten tijdens één van deze stops!!
 We hebben er ontzettend veel zin in!