JIJ voor mij

"Ik dacht aan het begin niet veel overeen te hebben met de andere meiden, maar na verloop van tijd bleek ik juist heel veel overeenkomsten (situatie, gedrag, opvattingen) met iedereen in de groep te hebben. En omdat we die overeenkomsten hadden, voelde ik me sneller gehoord en begrepen."

Een groepsdeelnemer

Missie en visie

Missie
Stichting JIJ wil mensen met een eetprobleem of eetstoornis laagdrempelige en anonieme hulp en persoonlijke ondersteuning bieden. Wij richten ons daarbij in eerste instantie op mensen die woonachtig of studerend zijn in de provincie Zuid-Holland, maar daarnaast bieden wij ook een aanbod voor mensen uit het gehele land. Onze zelfhulporganisatie zet hiervoor ervaringsdeskundigen in. We begeleiden het herstelproces van deelnemers, waarbij de ervaringsdeskundigen hun ervaring zo effectief mogelijk inzetten en de cliënten stimuleren om vanuit hun intrinsieke motivatie hun (eet)gedrag te veranderen, hun zelfwaardering te vergroten en hun balans te vinden in het dagelijks leven. Daarnaast wil Stichting JIJ ook de naasten van mensen met een eetprobleem voorlichten en ondersteunen. Ons aanbod biedt een aanvulling en versterking op professionele hulp, voornamelijk in het voor- en natraject van de ketenzorg, door samenwerking met organisaties uit de reguliere gezondheidszorg. Tenslotte wil Stichting JIJ haar kennis op het gebied van eetstoornissen delen, de onwetendheid omtrent dit thema in de maatschappij wegnemen en het taboe op eetstoornissen doorbreken.

Visie
Wij werken vanuit ons vertrouwen in onze ervaringsdeskundigen én de mensen die bij ons komen voor hulp en begeleiding. Stichting JIJ hanteert de volgende vijf kernbegrippen voor alle activiteiten in de toekomst:

Veilig: Wij creëren een veilige plek voor iedereen met een eetprobleem, zodat cliënten optimaal aan hun herstel kunnen werken. Alles wat wij doen is gebaseerd op eerlijkheid, openheid en wederzijds respect.
Laagdrempelig: Wij waken ervoor dat onze zorg en ondersteuning voor elk persoon met een eetprobleem toegankelijk is en altijd zo zal blijven.
Kwaliteit: Wij streven naar een goede samenwerking tussen ervaringsdeskundige en cliënt en doen ons uiterste best een ieder te bieden wat hij of zij nodig heeft.
Inzicht: Wij streven naar een maatschappij waar er begrip is voor eetproblemen en eetstoornissen. Kennis en begrip beïnvloeden elk herstelproces in positieve zin.
Zelfmanagement: Wij stellen ieder individu met een eetprobleem in staat zelf te beslissen en te handelen door het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positieve zelfbeeld te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer aan onze zelfhulpgroepen volledig zelfstandig blijft en zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid tijdens de begeleiding en in het herstelproces.